— 103 —
Šesti del.
Kakšna znamenja rabimo v pisanju posa­
meznih stavkov.
(
Ločila.)
I. V e j i c a .
V e j i c a (,) nam rabi:
I. V p r o s t i h stavkih, in sicer:
698.
1.
Za zvalnikom in, kadar stoji zvalnik sredi stavka, tudi
pred njim, da ogovorjeno osebo ali stvar loči od stavka, n. pr.
Pegam, Pegam, pridi vun!
Lambergar
,
le molči ti!
Pre­
več te, mati, ljubil je Orest!
Čas
,
Črtomir
,
je vzeti orožje!
Kaj boš s sekiro
,
sin, začel ?
Vam, ptice, odslej bom prepeval
,
Vam, rože, srce razodeval!
. . .
Strune, milo se glasite
,
Milo, pesemca, žaluj!
2.
Pred pristavkom in za njim, kadar pristavek z besedo, 699.
ki jo pojasnjuje, ni zvezan v en pojem, n. pr.
Frančišek Pre­
šeren najslavnejši slovenski pesnik
,
je umrl 1.1849
. —
Rudolf
Habsburški je premagal Otakarja, kralja češkega
. —
Na
Notranjem stoji vas, Vrh po imenu
. —
V tej vasici je živel
Martin Krpan, močan in silen človek.
Oj sin, večerna zvezda mojih dni,
Tolažba moja, moj ponos!
. . .
Tam po nebu zvezda plava,
Svetla zvezda, blažena danica
. . .