- 117 -
kristjani
Marija svoje brani!
.. .
Prešernove poezije prijajo
omikanim in preprostim Slovencem, in s ponosom in ljubeznijo,
s častjo in slavo imenujemo Prešerna
ljubljenca slovenskega
naroda.
. . .
Mati slovenska zemlja doslej še ni rodila sinu, ki
bi bil v takih časih in takih razmerah v jezikoslovju in starino-
slovju, v pesmih in ukovitih knjigah toliko storil za našo domo­
vino kakor on, ki je po pravici to, kar pravi njegovo pomen­
ljivo ime
vodnik slovenskemu narodu. . . . N i li leka zoper
smrt na sveti?
Mora biti
večno čem živeti!
7.
Da ojačuje piko, vprašaj in klicaj, n. pr.
762.
Zdaj vračaš se sovražniku v oblast
.
V gotovo ideš, muke polno smrt.
Zakaj?
Ker prelomiti se ne sme
Beseda dana?
Prav!
Daruješ se
Za čast.
Lepo!
A domovini kaj
Koristiš s tem?
Govori!
8.
Da označuje prekret, kjer se stavek nadaljuje drugače, 763.
nego se je pričel, n. pr.
Človek se ponaša s svojo močjo; toda
lev in slon, vol in konj
vsi so močnejši od njega.
. . .
Graja
ali hvala, grožnje ali prošnje
nič ni izdalo pri tem človeku.
9.
Pomišljaj čestokrat nadomešča v dialogu narekaj, n. pr. 764.
Koliko je še do grada ?
Preden pojdejo spat
,
boš tam, odgovori deseti brat.
Ali ste Vi znani z gospodo ?
Zakaj me pa vikaš? Jaz sem Martinek Spak, deseti
brat, kakor vsi otroci vedo. Če nočeš, da bi se ti kdo smejal,
ki je bolj neumen ko ti, tako me pošteno tikaj, pa utegneva še
prijatelja biti v teh letih, ko boš šolmoštraril na Slemenicah.
Kako pa veš, kdo sem? vpraša Lovre
.
Saj si me vprašal, če sem kaj znan na Slemenicah
,
odgovori Martinek.
VIII.
Narekaj.
Na r e k a j (
“)
nam rabi:
765
1.
Da zaznamenjuje premi ali dobesedni govor v začetku
in na koncu, n. pr.
Cesar vpraša Krpana: „Krpan z Vrha,