- 120 —
X. Opominjaj.
776.
Opomi n j a j (zvezdica * ali križec †) stoji na koncu besede
ali na koncu stavka ter nas opozarja na opazko, ki je navadno
postavljena pod črto.
XI. Enačaj.
777.
En a č a j (= ) pomeni, da so besede, pojmi ali stavki, med
katerimi stoji, istovrstni, n. p.
gospoja
=
gospa; hvali-e-n
=
hvaljen
. . .
XII. Točka ali paragraf.
778.
Točka a l i p a r a g r a f (§) pomeni, da se začenja nov
odstavek.
Poleg znamenja § se ne piše pika, n. p.
§ 15.
(
ne:
§. 15
. ) . . .