- 22 —
140.
6.
Za soglasnikom
r
odpada ob koncu
j ,
ker ni ž njim
stopljen, prikazuje se pa spet v sklanjatvi:
cesar: cesarja;
gospodar: gospodarja; pastir: pastirja; dehor: dehorja
. . .
141.
VI. Vrinek. — 1. Med
p t ,
bt
se pri korenskih glagolih
v nedoločniku in namenilniku vriva
s,
n. pr.
tep-s-ti,
tep-s-t;
sop-s-ti; greb-s-ti; dolb-s -ti
. . .
142.
2.
Ob koncu se časih pristavi
j ,
n. pr.
dotle-j, posebe-j,
zjutra-j,
znotra-j,
kda-j, tore-j
. . .
143.
Dostavek. — Soglasnik ž prehaja v nekaterih besedah med
samoglasnikoma v
r ,
n. pr.
mog-em: mož-em: morem; kto-ž e:
kdor; vem da ž e: vendar; blago-ž e: blagor; ubožen: boren
.