- 39 -
6.
Za p r i s l ov e nam rabijo navadno s priponoj e narejene 25
oblike srednjega spola:
huje, kraje, sinje, reje, trje, jale, meče,
bliže, draže, laže, niže, više, bistreje, gorkeje, zvesteje, prosteje,
tanje, dalje, bolje . .
.
Primerniki, kakor:
huji, huja; prosteji,
prosteja
. . .
pa niso pravilni.
IV. Zaimek.
1.
Osebni zaimki. — 1. Imenovalniki osebnih zaimkov se 258.
govore in pišejo samo tedaj, kadar imajo poudarek, n. pr.
Jaz
hranim,
ti
zapravljaš. —
On
se krega,
ona
pa joka.
Midva
bodeva sejala,
vidva
pa orala. —
Mi
bomo kosili,
vi
pa sušili.
Kdo je bil tukaj ? —
On
in ona." — Kdo je tega kriv?
Vi
ravnotako kakor
mi“
. . .
Napačno je govoriti in pisati osebne zaimke, kadar nimajo 259.
poudarka, n. pr. Kaj delaš? —
Jaz
pišem." — Kaj boste
delali? —
Mi
bomo pisali nalogo." — Kaj vidite na deski?
:
Mi
vidimo podobo. . . . Pravilno: „Pišem."
Pisali bomo
nalogo." — „Vidimo podobo" . . .
Ta napaka je po šolah tako vkoreninjena, da ji bo treba
napovedati črno vojsko.
2.
Edninski dajalnik in mestnik ženskega spola za tretjo 260.
osebe je njej, j i
;
p ri njej, n. pr.
Deklica je lačna; daj j i kruha!
N je j je dal kruha, meni pa ne
. . .
3.
Edninski tožilnik za tretjo srednjo osebo je nje, je, 261.
toda samo za p r e d l o g i , n. pr.
zanje, vanje, ponje
. . .
V vseh
drugih primerih se govori in, piše ga, n. pr. Ali je mesar že
prišel po jagnje? — „Ni še prišel ponje."
Jagnje, ki ga je
kupil mesar, še pol leta ni staro. — Kristjanom so silili kadilo
v roke,da bi ga zažigali maliku . . .
4.
Edninski orodniki so :
z menoj, teboj , s seboj ; z mano,
262.
s tabo, s sabo ; z meno
,
s
tebo, s sebo
.
5.
Dvojinski rodilnik za tretjo osebo je v vseh spolih njiju 263.
nju, ju ; dvojinski tožilnik za moški spol njiju, n ju , ju , z a
ženski in srednji spol nji, j i ; mestnik za vse tri spole njiju.