— 54 -
Tretji del.
D e b 1 o s 1 o v j e.
I. Tvoritev samostalnikov s priponami.
407.
1.
S
pripono
-
ja n
se delajo samostalniki, ki pomenijo moške
osebe po svojem domovanju. Pred pripono nastopa jotacija (po
pravilu
52—73),
n. pr.
mest(o)-jan: meščan; trg-jan: tri an:
vašk(i)-jan: vaščan; Prag(a)-jan: Pražan; Goric(a)-jan:
Goričan; Rim-jan: Rimljan; Gor(je)jan: Gorjan; Dunajčan
iz
Dunaj-(e)c-jan; Celovčan, Ljubljančan, Mariborčan . . .
408.
Z
ozirom na pravilo
64
je napačna oblika
mestjan.
409.
Jotaciji se upira
kristjan (iz kristijan);
toda pridevnik
krščanski; krščanstvo
.
410.
2.
S pripono
-
ec
se delajo samostalniki,
ki pomenijo
delujoče osebe. Pripona se prideva nedoločnikovemu deblu; zev
med deblom in priponozatika soglasnik
v ,
n,
pr.
bra-v-ec
,
bri-v-ec
,
dela-v-ec
,
igra-v-ec
,
mori-v-ec, pe-v-ec, pisa-v-ec, pi-v-ec ;
plesa-v-ec
,
posluša-v-ec
,
svetova-v-ec
. . .
411.
Napačne, dasi občno navadne, so tvoritve, kakor:
delal-ec
,
igralec,
moril-ec, pisal-ec, poslusal-ec, sveloval-ec
. . .
412.
Od tvornopreteklega deležnika sta narejena samo
tkal-ec
in
pogorel-ec,
,
ki sta se že v XVI. veku pisala tako, dalje samo­
stalniki
črešnjejel-ec
ber iiirfdjett ifet;
gnil-ec
ber (Stiaftoff;
mrl-ec, umrl-ec
bie Seidje;
ogorel-ec
ein t)on ber S ottne Ge^
braunter
;
otel-ec
ber šftetter
;
pismoznal-ec
ber S c§riftfenner
;
p r el-ec
bet Spimter;
prišl-ec
ber 2infontmling
;
ril-ec
ber 9Wiffel;
umel-ec
ber SBerftanbige
;
vrel-ec
bie Duelfe;
vrtel-ec
ber iireifel;
vžgal-ec
t>etborbener SBeitt.