— 60 -
IV. Besede, sestavljene s predlogi
iz-, s-, u-, v-, vz-.
1.
Predlog iz- aus, lat. ex, kot predpona pomeni:
447.
a)
premikanje iz znotraj vun namerjeno, n. pr.
izbiti
h
erauSfdjtagen;
izbrati
auaroaf)ien;
izliti
aužgtefšeu;
izteči
aue=
flteften;
izbor
bte 2Iuaroai)l;
izdaja
bte ^eraužgabe . . .;
448.
b)
dokončanje, izvršitev, n. pr.
iznoreti
mre toben,
izpeti se
ftdj mitbe frngett;
iztesati
etroae fertig jtmtnettt . . .;
449.
e)
dosego namena, n. pr.
izprositi si kaj
fia) etroeta etbittett;
izmoliti si kaj
burd) 93etett erfottgett . . .
450.
Predlog iz- se je v sestavah pogostoma obrusil, z- pa pred
nemimi soglasniki izpremenil v 8-, n. pr.
iznebiti se: znebiti se;
izpoved: spoved . .
.
Primeri pravilo 38, 122.
451.
Pravilnejša je polna oblika:
iznebiti se, izpoved .
. .
Samo
namesto
izgaga, izkaza, izpaka
pišemo rajši
zgaga, skaza,
spaka.
Druge enake besede glej v pridejanem slovarju!
452.
2.
Predlog s- von, ijetab, lat. de, (pred samoglasniki in
zvenečimi soglasniki z) kot predpona pomeni, da se kaj s česa
od zgoraj doli premika, n. pr.
seno z voza zmetati; sneti
klobuk s klina; kamen spustiti z gore; s konja sesesti . . .
453.
3.
Predlog s- mit, lat. cum, (pred samoglasniki in zvenečimi
soglasniki z-) pomeni raznotero družbo več predmetov po
dejanju, izraženem z glagolom, n. pr.
zbrati, zvezati, sprijeti
se; zbor, semenj, shod, spis, zveza . . .
Glej pravila 96, 97,
98, 99, 100.
Zaradi pisave
sestaviti, sežgati
. . .
glej pravilo 102.
454.
V nekaterih sestavah se je ohranila še prvotna predpona
so-, n. pr.
sobitek, soblazen, sobrat, sodelavec, sodeželjan, so­
dobnik, sodolina, sodrug
,
soglasje, soglasnik, sogorje, sokrvica,
somrak, sopar, soržica, sosed, soseska, sovražnik . .
.
455.
Napačno je pisati
sonet
ber iRatf),
sovetnik
ber Stattjgeber; ker sta te
dve besedi ruski in imamo za obe dobra slovenska izraza
svet, svetnik.
4.
Predlog u- ettt=, roeg=, kot predpona pomeni:
456.
a)
odmikanje, odstranitev, odvzetje ali umanjšanje, n. pr.
ubežati, uiti, ukrasti, unesti, usušiti se, ušteti se, uteči, ubeg,
ubog . . .;