— 69 -
Franken
Frankonija, Groningen
Groninga, Hessen
Hesija, Hesensko, Holland
Holandija, Iser
Izera,
Koln —
Kolonija, Livland
Livonija, Lothringen Lotaringija, Lorena,
M
aas —
Moza, Mosel
Mozela, Nurnberg
Norimberg, P falz
Palacija, Palatinsko, Schweiz
Švica, Thuringen
Turingija,
Trier
Trevir, Tubingen
Tubinga
. . .
Tudi tukaj se je primerno ozirati na pravilo 498.
c) Mnogo nemških lastnih imen moramo pridržati v prvotni 500.
obliki, ker jih ne moremo sloveniti, n. pr.
Appenzel, Augraben,
Essen, Furstenfeld, Frohnleiten, Halle, Hamburg, Hannover,
Ischl, Karlsruhe, Linz, Murzzuschlag, Oldenburg, Pochlarn,
Potsdam, Reichenau, Schonbrunn, Trifels, Urach, Wurzburg,
Yssel, Zug
. . .
Samo v knjigah, namenjenih p r e p r o s t emu narodu, ki ne 501.
zna brati tujih črk, se smejo takšna imena pisati tudi v slo­
venski obliki, n. pr.
Išl, Linec, Senbrun, Vircburg
. . .
IV.
Ma d ž a r s k a lastna imena pišemo v slovenščini na
dva načina:
a)
Kadar imamo za madžarsko lastno ime na razpolaganje 502.
po s e bno s l ov e n s ko ime, pišemo to, n. pr. a
r va
Orava;
B a rs
Tekov; Beregh
Bregi; Besztercze Banya
Banjska
Bistrica ; Budapest
Budim
-
Pešta ; Daruvar
Podborje ;
Eperies
Prešov ; Godollo
Gedelov; Giongyes
Dindeš ;
Gyor
Rab; Joko
Dobra voda; Kapolna
-
Kerkas
Pokrivnica; Lipto
Liptov; Maros
Moriš; Maros Vasarhely
Moriški Novi trg; Nagyvarad— Veliki Varadin; Pecs
Pečuh; Pozsony — Požunj
;
Sajo
Slana; Sasvar
Š
asin;
Somos — Drinov ; Sopron — Sopronj; Szepes Spiška; Temes
Tamiš; Turocz
—-
Turec; Ujvar — Novi grad ; Ujv idek
Novi sad; Vas
Železno mesto; Zentha — Senta .
. .
b)
Kadar za madžarsko lastno ime nimamo d oma č e g a 503.
imena , pišemo tuje ime s tujim pravopisom ter mu v oklepaju
dodajamo pravilno izreko, n. pr
.
Baranya (Baranja); Csongrad
(
Čongrad) ; Erzsebetvaros (Eržebetvaroš); Heves ( Heveš) ;
Kalocsa (Kaloča) ; Kanizsa (Kaniža ); Nyiregyhaza ( Njiredž-
haza); Rozsahegy ( Rožahedž)
. . .