(
Peskjera); Perugia (Perudža); Pecci (Peči); Piacenza (Pja-
čenca); Reggio (Redžo); Schiaparelli (Skjapareli); Sinigaglia
(
Sinigalja) ; Ticino (Tičino
ali
Tičin)
. . .
VI. V f r ancošč i n i , španšč i ni , p o r t u g a l š č i n i in509.
a n g l e š č i n i se pisava toliko loči od izreke, da nam ne kaže
lastnih imen teh jezikov pisati po izreki, ker bi jim morali
časih njih domačo obliko toliko premeniti, da bi jih ne bilo več
poznati.
Zatorej pišemo takšna tuja imena po njih pravopisu ter
jim dodajamo v oklepaju, kako se izrekajo slovenski.
Samo takrat jim smemo dati slovensko obliko, kadar se
ne loči bistveno od domače.
1.
F r a n c o s k a imena.
510.
Angoulem (Angulem); Autun (Oten); Auxance (Ozans
ali
Ozansa); Bagonne (Bajon
ali
Bajona); Bordeaux (Bordo,
rod.
Bordoja
ali
Burdigalija); Champagne (Šampanj
ali
Šam­
panja) ; Cette (Set
ali
Seta); Calais (Kale
,
rod.
Kaleja);
Dupuis (Dipvi,
rod.
Dipvija); Figeac (Fižak) ; Geneve (Dženev
ali
Dženeva); Gironde (Žirond
ali Ž
ironda); Le Havre (Le
Aver
,
rod.
Le Avra); Lille (Lil
ali
Lila); Loire (Loar
ali
Loara); Lyon (Lion) ; Marne (Marn
ali
Marna); Marseille
(
Marseja
ali
Marsilija); Montpellier (Monpelje
,
rod.
Monpe-
ljeja) ; Nantes (Nant); Orleans (Orlean); Paris (
slov.
Pariz);
Poitiers (Poatje,
rod.
Poatjeja) ; La Rochelle (La Rošel
ali
La Rošela); Rennes (Ren); Roubais (Rube
,
rod.
Rubeja);
Seine (Sen
ali
Sena); Toulon (Tulon); Toulouse (Tuluz
ali
Tuluza
in
Toloza): Versailles (Versaj); Yonne (Jon
ali
Jona) . .
.
2.
Š p a n s k a imena.
511.
Badajoz ( Badahoc) ; Barcelona ( Barselona) ; Biscaya
(
Biskaja); Cadix (Kadiz); Cartagena (Kartajena); Huelva
(
Veljva) ; Jucar(Hukar) ; Marchena (Marčena) ; Mejico
,
Mexico
(
Mehiko); Mulahacen (Mulahasen); Sevilla (Sevilja); Xeres
— 71 —