(
Heres); Guadalquivir (Gvadalkvivir) ; Queretaro (Keretaro);
Don Quijote de la Mancha (Don Kihote de la Manča) .
. .
512.
3.
P o r t u g a l s k a imena.
Caminha (Kaminja) ; Funchal ( Funšal) ; Marajo ( Maražo) ;
Queiroz (Kejroz); Spinoza (Spinoza); Camoes (Kamoenz);
Magallaes (Magaljaenz)
. . .
513.
4.
Ang l e š k a imena.
Adamspeak (Edemspik) ; Byron ( Bajren); Edison ( Edizen);
St. James (Sent Džems); Gladstone (Gledston); Salisbury
(
Solisberij) ; London (
slov.
London); New York (Novi Jork);
Waschington (Uvošingten); Illinois (Ilinoj) ; Chicago (Šikago);
Milwaukee (Milvoki); Rochester (Ročester) .
. .
514.
Sploh pa se drži pravila: V knjigah, namenjenih preprostemu
narodu in mladim ljudem, je pisati vsa tuja imena po njih izreki,
a ne po njih domači obliki.
515.
VII. S l ov a n s k a lastna imena uravnavamo v slovenščini
po glasovnih pravilih našega jezika.
516.
1.
Zasrbsko-hrvaški ć
,
u
,
ac, ak
,
ar,
ije,
je
pišemo
č,
ol,
ec, ek, er, e,
n. pr.
Bihać
Bihač
(
rod.
Bihča);
Dugopolje
Dolgo polje; Daničić
Daničič; Ćuprija-
Čuprija; Kragujevac
Kragujevec; Čačak
Čaček; Kopar
Koper; Staro mjesto
Staro mesto; Rijeka
Reka . . .
517.
Ako pa tudi v imenovalniku pridržimo v končnicah ac,
ak,
ar
hrvaško obliko, vendar moramo ime sklanjati pravilno
slovenski, n. pr.
Aleksinac
,
rod.
Aleksinca; Badovinac,
rod.
Badovinca; Kragujevac
,
rod.
Kragujevca; Čačak: Čačka . . .
518.
2.
Pri č e š k i h lastnih imenih je paziti na nastopna pravila:
a)
Za češki
h
pišemo
g,
n. pr.
Hora: Gora; Kralove
Hradec: Kraljev Gradec; Praha: Praga; Hluboka : Globoka . ..
519.
b)
Za češki
ch
pišemo
h,
n. pr.
Čech: Čeh; Chlum: Hlum;
Chlupek: Hlupek; Chmelnik: Hmelnik; Chrastov: Hrastov;
Chudoba: Hudoba . . .
- 72 —