- 75 -
Četrti del.
Besedni red v stavku.
I.
Velika napaka, ki jo delamo v svojem pisanju, je ta, 53
da devamo glagol navadno stavku na konec. Res je, da sme
glagol stati v začetku, v sredi, ali pa na koncu stavka, kakor
zahteva stavkov poudarek. Vendar je tudi pri tem, zlasti v zlo­
ženih stavkih in pri zloženih časih, paziti na to, da glagol ne
stoji predaleč od svojega pomožnika. Tako, n. pr. je napačen
naslednji stavek:
Nekdo kavko ujame, j i nit na nogo p r i v e ž e
in jo svojemu dečku v igračo da
. . .
Pravilno:
Nekdo ujame
kavko, j i priveže nit na nogo in jo da svojemu dečku v igračo
. —
Napačno:
Človek je prednosti divjih in domačih živali kmalu
s p o z n a l , zlasti v staroveski dobi ž njimi preprosto občeva l ,
nekaterih se zaradi škodljivosti in krvoločnosti ogibal in v ar o-
v a l , a z drugimi se okoristiti i z k u š a l
. . .
Pravilno:
Človek je
kmalu spoznal prednosti divjih in domačih živali, preprosto je
občeval ž njimi zlasti v staroveški dobi, nekaterih se ogibal in
varoval zaradi škodljivosti in krvoločnosti, a z drugimi se
izkušal okoristiti
. . .
Zlasti pa je napačno v z l oženi h in odvi sni h stavkih534.
devati glagol stavku na konec, n. pr.
Zvečer se pes in petelin
tako pogovor i t a, da bo petelin na drevesu, pes pa spodaj
v duplu spa l
.
Ko pa petelin po svoji navadi po je , se lisica
z b u d i ter ga prosi, naj z drevesa skoči, ker ga namreč zavoljo
njegovega tolikanj prijetnega glasu lepo objeti že l i
. . .
Pravilno:
Zvečer se pes in petelin pogovorita tako, da bo spal petelin
na drevesu, pes pa spodaj v duplu
.
Ko pa petelin poje po