— 80 —
Peti deL
P r a v o p i s n a p r a v i l a .
I. Katere besede pišemo z veliko začetnico.
Z veliko začetnico pišemo:
554.
I. V s a k o p r v o b e s e d o , in to:
555.1.
Vsako prvo besedo v n a d p i s i h , n a s l o v i h i n
p o d p i s i h , n. pr.
Cvet in sad. Povest. Spisal Jožef Jurčič.
Narodni dom.
Peto poglavje. Pravopisje
.
A
.
Splošna
pravila
. —
Dragi prijatelj!
V Ljubljani
,
dne
. . . . —
S posebnim spoštovanjem Vaš
. . . .
556.
Z veliko začetnico je pisati nadpise in naslove knjigam,
pesmim, molitvam, razpravam . . ., tudi kadar nadpis ali naslov
ni prva beseda? n. pr.
Erjavčevi spisi so izšli v Zabavni
knjižnici.
Vodnik je prvi poslovenil Cesarsko pesem
. —
Prešernova Nova pisarija je duhovita satira.
Lep je
Vrtovčev spis Hvala vinski trti.
Otroci molijo molitev
Češčena bodi Kraljica
.
557.
Takšen nadpis ali naslov se sme dejati tudi med narekaj
,,
n. pr.
Ovet in sad“. Povest. Spisal Jožef Jurčič.
Prešernova „Nova pisarija“ je duhovita satira.
Glej še
pravila 770—773.
558.
2.
P r v o b e s e d o v v s a k e m v e r z u , n. pr.
Kaj doni
,
sladko se glasi
Vabi
,
teši me ljubo ?
V zlatem mi otročjem časi
Hlati pela je tako.