10
Posebej pomni:
zbornica
,
državni zbor
,
narodna skupščina, deželna vlada,
višj i
šolski
svet, vseučiliški svet, mestna elektrarna
(
n. pr. v Ljubljani);
zavod sv. Stanislava v St. Vidu nad
Ljubljano
itd,
17.
V.
V znam enje spoštovanja
se pišejo z
veliko začetnico
1
.
osebni in svojilni zaimek
Vi, V
a
s, Vam
...
Vaš
,
Vaša, Vaše . . . v pismih (in v povesti);
zaimek
Ti, Tvoj
se piše lahko tudi z malo;
2
.
osebni in svojilni zaimki v slovesnih
o g o v o r i h na visoke osebe, na Boga, Ma­
rijo itd., n. pr.
Takrat, Oče, Ti pri meni stoj
,
Ti me v rajski dom pokliči S v o j;
3.
naslovi visokih oseb, n. pr. Vaše
kra­
ljevo Veličanstvo!
Tako se pišejo tudi zaimki za t r e t j o
osebo, n. pr.
Njegovo Veličanstvo kralj Pe­
ter I. — Njegova Svetost papež Benedikt X V.
Pomni pa, da se piše z malo:
m. (mati),
o. (oče),
p. (pater),
n. pr.
m. Elizabeta, o. Sta­
nislav Škrabec, p. Hipolit.
18.
VI. Z veliko začetnico se piše vsaka p r v a
b es e d a v
stavku, napisih, podpisih,
za
piko,
vprašajem
ter v premem govoru za dvopičjem,
n. pr.
Naša kri. Igrokaz v štirih dejanjih.
Spisal F. S. Finžgar. V Ljubljani 1912.
V
premem ali dobesednem govoru za dv
pičjem, n. pr.
Vzdihoval sem v teh žalostnih
dneh in neki gospod mi je rekel: Manj besed,
gospodje, in več dela!
(
Cankar.)
19.
Kadar po dvopičju ne n a v a j a mo besed
kakega d r u g e g a , se piše prva beseda z mal o