13
III. O pisavi sestavljenih besed.
Besede so sestavljene na dva načina: ali 23.
so med seboj tako spojene, da tvorijo eno
besedo in imajo samo en naglas (spojenke),
n. pr.
vinograd, velikonočni, morebiti, dasi-
ravno
,
ali pa hrani vsaka posameznica svoj
naglas ali svojo obliko (sestavljenke In sklop­
ki), n. pr.
velika noč, mož beseda, po poli brat.
Glede pisave pomni:
Sestavljene besede, ki so prave spojenke,
se pišejo sknpaj. Take besedne zveze so:
1.
Samostalniki, n. pr
.
hudournik, polnoč,
kuripečič, zahvalibogca (bogomoljka), ne-
boditreba, nepridiprav
,
po siliživ;
dalje lastna
imena, n. pr.
Šentvid, Šenčur
itd
Sestavljene besede, ki n i s o spojenke, se
pišejo narazen, n. pr.
po poli bn t,
rodilnik:
po poli brata
,
po poli sestra, mož beseda, žal
beseda, narobe svet, pol miš pol ptič.
Enako se pišejo samostalniški prilastki;
vezaj med njimi ni potreben, n. pr.
šolarček
jecljaček
(
ne: šolarček-jecljaček!),
možicelj
vstajač, čebela delavka, mojster skaza.
V
sklopljenih besedah, zlasti v lastnih
imenih, sklopljenih iz d v e h ali več imen, se
rabi vezaj, n. pr.
Janežič-Sketova slovnica
(
t. j. slovnica, ki jo je spisal Janežič, predelal
pa Sket),
Wolf-Pleteršnikovslovar
(
t. j. slovar,
ki ga je sestavil Pleteršnik, založil pa Wolf),
Srbo-Ii rvatje
(
pomeni: Srbi in Hrvatje, ali
pa: Srbi ali Hrvatje),
Čeho-Slovaki
,
železnica
Ljubijan a-Kamnik.
Enako v prispodobah, n. pr.
Nevesta-duša
mora biti pripravljena, da vredno sprejme