17
seveda, semtertja
(
v pomenu
včasih), šele,
vendar, večidel, venomer,vobče, zares
,
zmerom,
zmeraj, zapored, zbogom (z Bogom).
Sestavljeni prislovi se pišejo narazen, 34-
n. pr.
malo in dosti, kratko in malo, piav
za prav
,
krog in krog, okoli ih okoli, bolj
in bolj
,
gori in doli, tja in sem, sem in tja
(
= tja in nazaj),
več ali manj, prej ali slej, na­
prej in naprej, kar najbolj, kar najbliže, kar
najprej mogoče
,
zdaj pa zdaj, dan na dan
,
noč in dan
,
tako rekoč, tako zvan, prav tako,
prav zato.
6
.
Predlogi, n. pr.
izmed, iznad, izpod, iz-
36.
pred, izza, kljub, navzlic, vzlic.
Glede izrazov, ki se rabijo s predlogi, 36.
pomni: narazen se piše:
po večini, iz večine,
po navadi, iz navade, od začetka, od početka,
v začetku, po večjem,
pred včerajšn jim
,
pred sinočnjim, pred kratkim , na pamet,
na
izust;
v
kratkem
,
pred nedavnim; radi tega
,
zaradi tega, zbog tega, poleg tega
,
razen
tega, vzlic temu
,
navzlic temu
,
kljub temu
,
vkljub temu; na jesen, v jeseni.
7.
Vezniki, n. pr. anti,
bodisi, dasi, dasi-
37.
ravno
,
dasitudi, dasiprav, medtem, najsi, niti
,
nato,
potem, zakaj, zato
,
zatorej, zategadelj,
potemtakem, akoravno, akoprav, čeprav, če­
tudi, odkoder, dokoder.
Toda narazen se piše: ne le —
ampak tudi,
38.
ne samo
ampak
(
temveč
)
tudi,pri vsem tem,
čim več
tem bolje, čim bolj (manj, bliže)
tem bolj (manj), prej ko, manj ko, bolj
ko,
dalj ko, brž ko, kakor hitro, medtem
ko,
hitro ko, v tem ko.
N. pr.
Dalj ko je pravil,
Slov. pravopis.
2