27
Vprašam vas: ali veste, kaj je skrb?
(
Cank.)
Iz pesmi gozda in njiv, neba in zvonov
poje tisto edino, kar je božjega na zem lji:
ljubezen in mir
(
isti).
c)
Po napovednem stavku pred premim
ali dobesednim govorom, n. pr.
Kristus pravi:
Ljubite svoje sovražnike."
č)
Sredi mnogočlenske periode, da se
loči p r o r e k od p o r e k a , n. pr.
Kdor je čul
v svojih otročjih letih doma blažene glasove
božičnega zvona, naj biva onkraj morja, na
drugem koncu sveta, naj mu bode otrplo
srce v žalostnih izkušnjah življenja: ko mu
pride sveti večer, tedaj se mu zbuai teh
glasov spomin; zdi se mu, da mu zopet done,
kakor so mu nekdaj doneli v daljni domo­
vini, v srečni mladosti, ki je tai o daleč,
tako daleč za njim!
(
Stritar.)
Podpičje (;) nekoliko krepkeje loči po- 52.
samezne stavke ali besede kakor vejica; rabi se:
a)
Med prirednimi nezavisnimi stavki, ki
niso tesno zvezani med seboj, n. pr.
Dokler
je človek mlad in krepak, je ves svet njegov;
kamor položi trudno glavo, tam je doma;
vse mu je prijazno, vse mu vrata odpira in
srce.
(
Strit.)
b)
V d a l j š i h stavkih, zlasti v protivnih,
vzročnih ali sklepalnih priredjih, n. pr.
Stara
slovenščina le imej svoje pravice; naši zato
ne jemljimo njenih!
(
Škrabec.)
c) Vkrajši periodi loči prorek od poreka;
v mnogočlenski periodi loči posamezne stavke
prve in druge polovice, n. pr.
Ko izgublja
jeseni priroda svojo lepoto, mineva cvetica
za cvetico in pada list za listom; tedaj se