29
b)
Da nasprotje močneje poudarja, n. pr.
Mladost, lepota, moč, razum
lesen križ
na grobu
ta m
kje na daljni bojni poljani.
(
Cank.)
c) Kadar hočemo kako besedo ali misel
posebej poudariti, n. pr.
Skrb
to je
vse
trpljenje življenja.
(
Cank.)
Tamkaj v Ameriki,
tamkaj v Vestfaliji so nam izginili
več
ne doseže jih naše oko.
(
Žup.)
c) V eliptičnih (nepopolnih) stavkih, n.
pr.
Slamniki so bili razmetani vse križem
gruča otrok, k i se love po travniku
(
=
izpuščeno: bi l i so k a k o r gruča otrok, ki
se .). Cankar. —
Okno je bilo odprto, zvezde
so sijale
v
izbo, od cerkve je še potrkavalo
mehka, sladka pesem kakor o daljnem
paradižu
(
= izpuščeno: bil a je mehka, sladka
pesem .). Cankar.
Namesto pomišljaja stoji časi samo vejica,
n. pr.
Roke so mi omahnile, stal seiri kakor
od kamena, podoba vseh bridkosti
(
= izpu­
ščeno: b il sem p r a v a podoba .. .). Cankar.
d)
Kadar se pričeta misel ne dovrši, n.
pr.
Takoj tiho, če ne
— !
A li mislite, da
sem
—?
Namesto pomišljaja rabimo včasi tri pike,
n. pr.
Molitev je kakor blaga m isel.
. .
pride
,
kamor je poslana.
(
Cankar.)
Narekovaj
(„ “)
nam
rab i:
56.
a)
Da zaznamenjuje premi ali dobesedni
govor, n. pr.
In sto in sto glasov grmi: „Re-
šitelj Jefte naj živi!"
(
Greg.) —
Bog vas
primi
,
kraljeva Venus!" tako je pozdravil
l. 1227. koroški knez s svojimi vitezi Ulrika