izjlstiti
jadilkovati
izustiti, -im; ne more besede
izustiti; izustilo, -a s., iz­
rek, izjava; izust, -a m.;
na izust se naučiti
izuti, -ujem — sezuti, n. pr.
čevlje
izvabiti koga od doma; ko­
mu solze, denar iz koga
izvaliti (pog.
izvalit
), -
im,
kaj iz česa; ižvaljen, -ena,
-
o; izvaljati, -am
izvaliti (pog.
izvalit
), -
im;
ptiči so se izvalili
izvarek, -rka m. (žlindra)
izvedenec, -nca m.; izvedeti,
-
vem in zvedeti, zvem; del.
pret. izvedevši (ko je iz­
vedel), ne: izvedši; poiž-
vedeti in pozvedeti
izven; napak: izvanreden
sl. izreden, -dna, -o
izvenuraden, -dna, -o
izvesten, -stna, -o = gotov;
izvestnost, -i ž.
izvesti, -vedem; izvajati, -am;
izvajianje, -a s.
izvestje, -a s. m poročilo
izvid, -a m.
izvir, -a m.; izvirati, -am;
izviranje, -a s.; voda iz­
vira; izviren, -rna, -o, n.
pr. izvirni greh
izviti komu kaj iz rok
izvleček, -čka m.; izvleči,
-
čem kaj iz česa, izpod
česa
izvod, -voda m.; izvoditi,
-
vodim
izvoliti (pog.
izvolit
), -
volim;
izvoljen, -ena, -o; izvoli­
tev, -tve ž.; izvoljenec, -nca
m.; izvoljenka ž.
izvor, izvora m.; izvoren,
-
rna, -o
izvošček, -ščka itl
izvreči, -vržem; izvržek, -žka
m.; krava je (i)zvrgla; sad
se je (i)zvrgel
izvršiti, -im in zvršiti (pog.
zvršit),
-
im;
(
i)zvršilna
oblast
(
mšil-);
izvrševalni
organ
(-
val
-);
izvršeno je
izvzeti, izvzamem; izvzemši
izza predl.; izza mize vstati
izzvati (pog.
izzvat)
,
izzo-
vem; izzivati, -am; izziva-
len, -lna, -o
(-
val-)
izžareti, -im; izžarjevati; iz-
žarjevanje, -a s.
izžeti (pog.
izžet),
izžmem
izžgati, izžgem; izžigati, -am,
n. pr. rano
J
j a (nem.) — 1. da, 2. vendar ,
-
a m.; manjš.j abolček, -čka
n. pr. pa ja ne =z sl. pa
m.; j abolčece, -a s.
(-
Č9ce);
vendar ne
jabolkast, -a, -o
(
ja bogko,
j ablana ž. in j ablan, -i ž.
-
bou-)
(
drevo); j ablanov, -a, -o;
j ačiti (pog.
j ačit
), -
im (ne:
j ablanovina ž.
jačati, -am), krepiti
j abolko, -a s. (sad); prid. ja-
jadikovati (pog.
jadikovat
),
bolčen, -čna, -o, n. pr. j a-
-
ujem m sl. tožiti, tarnati,
bolčen mošt
jabolčnik,
javkati
6
*
85