labialen
lan
labialen, -lna, -o, ustničen; la-
biodentalen, -lna, -o, ustni-
čnozoben
labilen, -lna, -o, nestanovi­
ten, omahljiv
labirint, -a m., blodnjak
labod, -a m.; prid. labodji,
-
a, -e; labodnica ž., la­
bodja pesem
labora ž.; labora mleka; la-
borast, -a, -o
laboratorij, -a m., delavnica
Labot, Labota m. ime kraja
na Koroškem; Labotska do­
lina; Labošnica ž., ime reke
Lacedemonec, -nca m.; lace-
demonski, -a, -o
lačen, -čna, o; 1. biti česa
ladja ž.; ladja oklopnica;
ladjevlak, a m.; ladjica ž.;
ladjišče, -a s. luka; lad-
jevje, -a s.; prid. ladjin,
-
a, -o in ladijen, -jna, -o;
ladijfiki, -a, -o; ladjedelec,
-
lca m.; ladjedelnica ž.
(
-
del-)
lagati (pog.
laga t),
lažetn;
lagal, -ala, -o
lagev, -gva m.; lagva ž. (sod)
lagoden, -dna, -o
lagota ž., zložnost; lagoten,
-
tna, -o; lagotnost, -i ž.
Lah, Laha; Lahinja ž.; laški,
-
a, -o
lahek, -hka, -o in lahek
(
həlc),
-
a, -o ; na lahko potrkati;
polahko, polahkoma; izlah-
ka = zlahka; dol. lahki,
-
hka, -hko, n. pr. lahki kamen
(
lahnjak); prim. lažji, -a,
-
e; prisl. prim. laže, iaglje;
lahkomiseln, -lna, -o; lahko-
veren, -rna, -o; lahkoživ,
-
a, -o; lahkoživec, -vca m.
lahen, -hna, -o in lahen, -hna,
-
o ; lahno stopati
lahkati (pog.
lah kat),
-
am;
lahkoča ž.
lahkomiseln, -lna, -o in lahko-
mišljen, -a, -o; lahkomi­
selnost, -i ž.
(-
səln-)
lahkoživ, -a, -o; lahkoživec,
-
vca m.; lahkoživka ž.
laik, -a m., 1. svetni človek
(
nasproti duhovniku); 2.
nestrokovnjak; laiški, -a,
-
o; laičen, -čna, -o
lajati, -jam, -jem; lajav, -a,
-
o; lajavec, -vca m.; la-
javka ž.; lajavt, -a m.
lajna ž.; lajnati, -am; laj-
nanje, -a s.; lajnar, -ja m.;
lajnarica ž.
lajtnant, -a m., poročnik
lak, -a m., lošč; lakast, -a,-o
lakaj, -a m., strežnik
laket, -kta m.; dva lakta, tri­
je lakti; dvoj. in množ.
tudi lahti, dve lahti, tri
lahti; nadlahti, podlahti ž.
množ.
lakmus, -usa m., modro bar­
vilo; lakmusov, -a, -o; lak­
musov papir
lakoničen, -čna, -o, kratek,
jedrnat
lakota ž.; lakoten, -tna, -o;
lakotnik, -a m.; lakotnicaž.
laksen, -sna, -o, širokovesten;
laksizem, -zma m., široko-
vestnost
lampijonček, -čka m.
lan, lanu in lana m.; prid.
lanen, -a, -o; lanena gla­
vica
109