muzati
nadinženir
muzati, -am; muzanje, -a s.mtiželj, -žlja m.; množ. muž-
muzej, -a m.; muzejski, -a,
lji, die Nudeln
-
o; muzealen, -lna, -o
muževen, -vna, -o = meže-
muzika ž., glasba; muzičen,
ven, -vna, -o
-
čna, -o; muzikalen, -lna,
mužik, -ika m.
-
o; muzikaličen, -čna, -o
mužiti se, -im se
N
na predl.; na Boga prise­
gam; na svoje poštenje kaj
.
obljubiti, rotiti se na kaj
(
ne: pri čem)
nabaviti, -im — omisliti, n.
pr.: iz nabranih darov si
hoče društvo najprej omi­
sliti društveno zastavo
nabirati vojake; nabira ž.;
nabiralnik
(-
ra u-),
n. pr.:
poštni
nabrekniti, -nem; žile so mu
nabreknile (ne: so se na­
brekle), prid.: nabrekle ži­
le; nabrekla ustna, nabre­
kla pšenica
nabuhniti, -nem; nabuhnjen,
-
a, -o = nabuhel
(-
həu) t
-
hla, -o; nabuhnjen, nabu­
hel obraz
nacija ž., narod; nacionalen,
-
lna, -o, naroden; nacio-
nalnost, -i ž., narodnost
načelek, -lka
(-
tka)
m., šapelj
načelnik, -a m.; načelništvo,
-
a s.; načelen, -lna, -o;
načelo, -a s.; rod. množ.
načel
(-
čel)
načičkati, -am = sl. nališpa-
ti, našopiriti; nališpano
dekle; našopirjen človek
načrt, -črta m. (ne: črtež);
načrtati, -am, osnutek na­
praviti, koncipirati, kon­
struirati
nad predl.; n. pr., jeziti se
nad kom (ne: čez koga);
zavzeti se nad poročilom;
dvomiti nad čim
nad predlog v sestavi s sa­
mostalniki pomeni višjo
stopnjo, n. pr. nadpastir,
nadpaznik, nadškof, nad-
priglednik (tudi: višji paz­
nik, priglednik, višji nad­
zornik itd.); napačno pri
pridevnikih, n. pr. nadmo-
čen, nadkoristen itd.
nadahniti (pog.
nadahnit
in
nadah n it
), -
nem ; nadah-
njen, -a, -o; nadahnjenje,
-
a s.
nadalje = naprej
nadaljevati, -ujem (pog.
na­
daljevat)
nadaljevalen,
-
lna, -o
(-
v al-)
nadaljnji (tvorjeno iz nada­
lje); nadaljnja preiskava
(
= naprej traja); nadaljnje
prodiranje; glej: daljnji
nadangel, -a m.; nadangelski,
-
a, -o
nadarbina ž.
nadarjen, -ena, -o; nadarje-
nost, -i ž. (ne: darovitost)
nadeja ž. — nada ž.; nade-
jati, -dejem, -dejam se (ne:
nadati se), nadejati se česa
nadinženir, -ja m.
130