puhel
rabiti
puhel
(-
həg),
-
hla, -o; puhlo-
glav, -a, -o; puhloba ž.;
puhlat, -i ž.; puhlica ž.
(
prazna beseda), fraza
puhteti, -im; puhtenje, -a s.;
vročina od peči puhti; pu-
htiti, -im; lep duh v koga
puhtiti
puliti, -im; (iz)puljen, -a, -o;
puljenje, -a s.; puljava ž.
(
kjer se pulijo)
Pulj,
-
a m. (Pola); puljski,
-
a, -o
pult, -a m., pisalnik; pokonč­
ni pult
punca ž.; punčka ž.
punčica ž., zenica
punkelj, -klja m., zveženj;
punkeljc, -a m.; punkelj-
ček, -čka m.
puritanec, -nca m.; puritanka
ž., vrsta angleških prote­
stantov
pust, -a, -o; pusto in pusto ;
pusti in pusti; dol. pusti,
-
ega
pustinja ž.
pustiti (pog.
pustit
), -
im; z
nedoločnikom se rabi v po­
menu dopustiti, dovoliti,
ne braniti, n. pr. pustim
iti (= dovolim, da greš);
ne pusti vam v slabo dru­
ščino (iti); po nem. je: pu­
stil te je pozdraviti = sl.
dal, rekel, velel, ukazal te
je pozdraviti; ne pustim
se zapeljati = ne dam se
zapeljati
pustolovec, -vca m., avantu­
rist, -a m.; pustolovščina
ž., avantura
pustota ž., pustotnik, -a m.
pustotež, -a m., pustotnik,
-
a m.
pušča ž., puščava ž.; puščav-
nik, -a m.
puščica (na loku); epigram
puščoba ž.
pušica ž. (cerkvena); v pu­
šico pobirati; frater je z
veliko pušico prežal pred
vhodom (Tavčar)
puška ž.; manjš. puškica ž.;
prid. puškin, -ina, -o; pu-
škino kopito
pušpan, -a m., zelenika; pu-
španka ž.; pušpanovina ž.
puta ž., kokoš; putka ž.; po-
vodna putka
putika ž., udnica, skrnina
putrh, -a m., ročni sodček
rabat, -a m., popust
Rabelais
(
rable)
franc, sati­
rik; rod. Rabelaisa
(
rable
-
ja ) ;
svoj. prid. Rabelaisov
(
rablejev )
r abelj, -bija in -eljna m.;
prid. rabljev in rabeljnov,
-
a, -o
rabiaten, -tna, -o, besen, ste­
kel
rabin, -a m., judovski duhov­
nik
rabiti, -im; del. sed. rabeč,
-
eča, -e; r abljen, -a, -o;
rabljiv, -iva, -o
rabiti, -im (v rabi imeti), n.
pr. ta dežnik rabim (upo­
rabljam) že štiri leta; na­
pačno: ne rabim pomaga­
ča (prav: ne potrebujem)
204