štorklja
tabor
štorklja ž.; štorkljast, -a, -o;
što rk ljati (pog.
storklja t
),
-
am;
štorkljač, -a m.; štor-
kljež, -a m.
štrajk, -a m., stavka; štrajka-
ti, -am, stavkati
štramlja ž., tepec; štramljast,
-
a, -o; štramljati (pog.
štramlja t
), -
am
štrcelj, -clja m.
štremelj, -mlja m.
štrena ž., pramen, predeno
štrkati, -am, brizgati; štrka-
nje 6.; štrkalica ž., briz­
galka; štrklja ž.
štrleti (pog. š
trlet),
-
im; štr-
lenje s.
štrukelj, -klja m.
štrukeljc,
-
a
štuča krača ž.,
štučo Kračo
prevrniti (kozolec,
-
loe pre­
vrniti)
študent, -enta m.; študentinja,
študentka ž.; študirati, -am;
študij, -a m.; študija, -e ž.,
razprava
štukatura ž.
što la ž.; štulec, -lca
(-
lea)
m.;
štulast, -a, -o; štulav, -a,
-
o; štulavec, -vca m.; štu-
liti, -im; štuljenje s.
ta, ta, to (v sestavi tale, ta-
le, tole; tegale, temule ali
le-ta, le-to, le-tega, le -temu
in tegale, le-tega itd.) kaz.
zaim.; daj., mest. edn. ž.
tej in ti: pri tej (ti) prili­
ki; arod. edn. m. s. s tem;
to in ono; čim — tem; na-
to, potem — potlej; med-
tem (ko); v tem — med­
tem; ta dva, ti trije ; temu
ni tako = sl. to ni tako
štuporamo nesti, nositi
(
no-
sit)
Šumadija ž.; Šumadinec, -nca
m.; šumadinski, -a, -o
šumevec, -vca m.
šund, -a m., plaža
šunka ž., gnjat
šupelj, -plja, -e, votel; šup-
ljina ž.; šupljak, -a m.;
šupljiti, -im
šust, -a m., šum; šusteti ( pog.
šustet),
-
im in šusteti;
šustniti, -nem
šušljati (pog.
šušljat)
, -
am,
tiho govoriti; šušljanje s.
šušmar, -ja m.; šušmariti,
-
im; šušmarjenje s.
šušnjati (pog.
šušnjat),
-
am
švedrati (pog.
švedrat)
, -
am;
švedrast, -a, -o — švedrav,
-
ava, -o in švedrav, -a, -o;
švedravec, vca m.; švedre,
-
eta m. — švedra ž.
šviga
švaga, nestanoviten
človek
Švigelj, -glja m.; Šviglja ž.,
tenek, dolg človek; švig-
ljast, -a, -o
tabela ž., razpredelnica; ta-
belaren, -rna, -o, razpre-
delen, -lna, -o
tabernakelj, -klja in -keljna
m.; prid. tabernakeljski,
-
a, -o
tabla ž.; tablica ž.
tableta ž., ploščica, tablica
tabor, -a m.; taborišče s.; ta­
boriti (pog.
taborit
), -
im;
taborjenje s.; taborski, -a, -o
246