Kratice
Najbolj navadne kratice so:
bl.
blaženi, blažena
cg
centigram
cl
centiliter
cm centimeter
č.
častiti, častita
č. g .
častiti gospod; č.
s.
častita sestra
del.
deležnik
din
dinar
dr.
doktor
dv.
dvojina
edn.
ednina
fol
folio, v obliki pole
g
gram
gl.
glagol; glej
h. š. hlina številka
ha
hektar
hl
hektoliter
I. I. ime in priimek
izg.
izgovori
i.
dr.
in drugo
kr.
kraljevski
km
kilometer
l liter
l. l. lanskega leta
L. S.
loco sigilli, na mestu
pečata
m. moški spol
m meter
mg
miligram
μm
miriameter
m. m. minulega meseca
mn.
množina
m. p.
manu propria, s svojo
roko
nam.
namesto
n. n. m.
na navedenemmestu
n. pr.
na primer
o.
oče, pri redovnih imenih
p.
pater, oče, pri redovnih
imenih
pog.
pogovorna oblika
p.
n. polnonaslovno, s pol­
nim naslovom
po Kr. (r.)
po Kristusu, po
Kristusovem rojstvu
pr K r.(r.)
pred Kristusom,
pred Krist. rojstvom
prid.
pridevnik
prim.
primerjaj
prisl.
prislov
prof.
profesor
P. S.
postscriptum, pripis
q
metrski stot
rod.
rodilnik
sam
.
samostalnik
sl.
sledeč, sledeča stran
s.
r.
svojeročno
s.
srednji spol
str.
stran
sv.
sveti, sveta, sveto
Š
t .
Š ent
št.
številka
t
tona,
1 0 0 0
kg
t. j
.
to je
t. l.
tega leta
t.
m. tega meseca
tož.
tožilnik
všt.
vštevši
ž. ženski spol