O rabi velikih in malih črk
Z v e l i k o začetnico se pišejo:
I. L a s tn a im e n a , t. j. imena, ki zaznamujejo p o s a - 1.
me zn e osebe, živali ali stvari,
n. pr. Jugoslavija, Beograd,
Ljubljana, Slovenec, Kras, Balkan
,
Župančič, Anton; Nero
(
pes),
Luca
(
kobila, v Jurčičevi pesmi);
Jelen
(
ime vola; Župančič,
Jerala, II);
Dimka
,
Čada
itd.;
Mladika
(
list),
Slavec
(
pevsko
društvo),
Jastreb
(
ime ladje),
Mesec, Zemlja, Sonce
(
kot zvezdo-
slovno ime).
Imena, ki ne zaznamujejo posameznih oseb ali stvari)
ampak njihovo v r s t o , so o b č n a Im e n a in se pišejo z malo
začetnico, n. pr.
mesto, gora, list
,
društvo, zveza
itd.
Kadar je lastno ime s e s ta v l j e n o iz več imen, se piše 2.
začetno ime z veliko, ostala se pišejo z veliko, če so lastna,
z malo črko, če so občna imena.
Sem spadajo:
1.
K r a j e v n a imena .
a)
Če je krajevno ime sestavljeno iz pridevnika in takega
samostalnika, ki je že zase l a s t n o i me , se piše samo­
stalnik z veliko začetnico, n. pr.
Bohinjska Bistrica, Ilirska Bistrica, Slovenska Bistrica
(
kraj),
Kamniška Bistrica
,
Tržiška Bistrica
(
reka),
Koroška Bela, Bo-
hinjska Bela, Škofja Loka
,
Banja Loka, Nemška Loka, Stara
Loka, Velika Loka, Mala Loka, Nemški Gradec, Polhov Gradec
,
Železna Kapla, Nova Oslica, Stara Oslica, Stara Vrhnika, Rim­
ske Toplice, Velika Nedelja, Mala Nedelja
.
Enako je pisati:
Spodnja Avstrija, Zgornja Avstrija, Mala Azija
,
Prednja
Azija, Zahodna Azija, Prednja Indija, Velika Britanija, Visoke
Tatre, Visoke Ture, Nizke Ture, Zahodni Karpati, Mali Karpati,
lUli Karpati, Gozdni Karpati, Tržaški Kras, Dinarski Kras,
Oirednje Alpe, Avstralske Alpe, Moravska Ostrava, Poljska
Ostrava, Velika Kaniža, Mlada Boleslava, Nova Fundlandija,
Nova Zelandija
VII