h
helioskop
H
h predlog pred g in k, n. pr.
h glavarju, h kovaču
Haag, -a m.; haaški, -a, -o
habat, -a m.; habatov, -a, -o;
habatovje, -a s. = hebat
habati, -am, suvati; habanje,
-
a s.; habniti, -nem; hab-
njenje, -a s.
habitualen, -alna, -o, nava­
den, vajen
Hadrian, -a m., rimski cesar
hadrijan, -a m., koper
hagiografija ž., življenjepis
svetnikov
hahljati (pog.
h ah lja t
), -
am;
vino iz soda hahlja ; hah-
ljanje, -a s.; hahljav, -ava,
-
o; hahljavec, -vca m.;
hahljiavka ž.
hajdi medmet; hajdiva, -dita,
-
dimo, -dite
Hajduk Veljko; rod. Hajdu-
ka Veljka; svoj. prid. Haj ­
duk Veljkov, -a, -o
haldra
(
h audra)
ž., 1. plevel,
2.
psovka človeku
halja ž., haljica ž.
Haloze ž. množ.
haložje, -a s.
halucinacija ž., zmota čutov,
utvor
hamedrat i ,
-
am ,
ohlapna
obleka hamedra
hamlja ž., trapast človek;
hamljast, -a, -o; hamljati,
-
am
handžar, -ja m., velik nož
harem, -ema m.
harfa ž., plunka; harfenist,
-
a m.; harfenistinja in har-
fenistka ž.
harmonij, -a m.
68
harmonija ž., soglasje, sklad­
nost; narmoničen, -čna, -o,
skladen, ubran
harmonika ž., tudi množ.
harmonike
harpija ž., požrešna baje­
slovna ptica
harpuna ž.; harpunar, -ja m.
hasek, -ska m.; hasniti, -em
(
madž.) — korist, koristiti
hausse
(
os),
dvig vrednost­
nih papirjev na borzi
havbica ž., vrsta topov
havelok, -a m., vrsta plašča
Havre
(
avr
) ;
rod. Havra; v
Havru
hazard, -a m., igra na 6lepo
srečo; hazarden, -dna, -o;
hazardna igra; hazardira-
ti, -am
hazena ž.; hazenašica ž.
hči ž.; 2. hčere; 3. 5. hčeri;
4.
hčer; 6. s hčerjo; dvoj,
1. 4.
hčeri; 2. hčeri; 3. 5.
6.
hčerama; množ. hčere,
2.
hčer, hčera, hčeri; hče-
ram, -ah, -ami; manjš.
hčerka; v otroškem govo­
ru: hčerkica; prid. hčerin,
-
a, -o; hčerinji, -a, -e; hčer-
stvo, a- s.
hebat
(
həbat) z=z
habat
hegemonija ž., prevlada, nad­
vlada; gospodovanje
hehetati (pog.
hehəlat),
-
am
9
e
Heine
(
hajne),
-
neja; Heine­
jev, -a, -o
Helada ž.
helioskop, -a m., daljnogled za
sonce; heliostat, -a m.; he-
liotrop, -a m; helioterapi-
ja ž.; heliocentričen, -čna, -o