sebno všeč, zakaj, ako bi bil kdaj otuaen, bi m i bilo ob njih še teže
pri srcu. N isem oster, da bi vas žalil
,
marveč, ker bi rad kaj naredil
iz vas. Nekaj pa vam obljubim, namreč
,
da kmalu pridem spet.
c)
o k rajša n a p o d r e d j a :
Čeprav že v letih
,
še zmeraj kaj dela
.
Dasiravno zdrav in močan, bi le posedal in lenaril.
PJočai bom,
kadar
ti. Kolikor bo dal on, toliko jaz. Pomeniva se prijateljski
,
te
ne
,
zbežim
takoj. Sosedje so hodili k nam,
pa
zato, ker je bila naša hiša lepša,
ampak zato,
ker je
babica znala toliko lepega povedati. Kakor siromašen,
je bil 'vendarle po svoje bogat.
Toda:
Zdrav je kakor riba v vodi
(
gl. §
68
, 3
a).
Podpičje
Podpičje (;) loči posalnezne stavke k re p k e je k ak o r vejica, 71
a šibk eje k ak o r pika. Stavimo ga:
1.
med priredn im i neodvisnim i stavki, ki p a so miselno vendarle
celota, n. pr.:
Dokler je človek mlad in krepak, je ves svet njegov;
kamor položi trudno glavo
,
tam je doma; vse mu je prijazno, vse mu
vrata odpira in srce
.
Molek je trkal in trkal; naposled so se vrata
odprla in na pragu se je prikazala ženska pri kakih štiridesetih. Hodi
le dalje, bila bi nama luknja pretesna; poišči si lepšega prostora! Ne­
koliko dni sta se dobro imela; bil jima je kratek čas.
2.
v daljših stavkih, zlasti v protivnih, vzročnih ali sklepalnih
p rire d jih , n. pr.:
Stara slovenščina le imej svoje pravice; naši zalo
ne jemljimo njenih! A li bi sprejel tudi moj odgovor, ne vem; vem
pa, da ga nisem utegnil pisati.
3.
v mnogočlenski periodi loči m iselne odstavke:
To srce
Ustvarjeno je za ljubezen, a vdano sprejme, kar mu čas odmeri; sedaj
v sovraštvo hip ga kliče jezen; le malo naj počije v lepi veri: da je
človeštvo vse ena družina, da vse narode en sam up preveva; da blago­
slovljena mi domovina 'v svobodi dela, sanja in prepeva; da je na tleh
nasilja in napuha objest; laž, rop, krivica iri prevara na brzdi; da pra­
vica ni več gluha
,
poštenje po temnicah se ne stara; da n i poniglavost
povsod na vrhu, da še ne mora klanjati ji čednost; da je malik trinoštva,
znotraj trhel, na zunaj zgubil veš blesket, vso vrednost.
V
k ra jš i periodi loči p ro re k od po reka:
Ko izgublja jeseni pri­
roda svojo lepoto, mineva cvetica za cvetico in pada list za listom; tedaj
se začno zbirati po ledinah in zvonikih ptičja krdela.
Dvopičje
D vopičje ( :) stavimo, k a d a r hočemo opozoriti n a kako besedo 72
ali stavek. Pišemo ga:
Slovenski pravopis
4