1019
žabka
~ čist, pod našim M)m v naši soseski,
zvonast -a -o: —a oblika; zvonar -ja m,
zvonarna -e ž; zvonovina -e ž \zlitina\
Zvon -a m \list\, Zvonov -a -o: ^ urednik,
zvonovci -ev m mn.
zvončk(lj)a ti -am, zvončk(lj)aj -ajte! zvonč­
k(lj)al -ala -o, zvončk(lj)anje - a i : ~ z
lepimi besedami
zvonec -nca m: kravji, električni, hišni
~ nositi, zvonček -čka m: mrtvaški
zvončar -ja m: oven —, zvončarica -e ž
\
krava\, zvončarka -e f, zvončnica -e ž
bot., zvončica -e i 1. zool., 2. bot.,
zvončast -a -o: ~ cvet, ~ o krilo
zvonek -nka -o zveneč: ~ glas, ^ o se
smejati, zvonkost -i ž; zvonkljati -am,
zvonkljaj -ajte! zvonkljal -ala -o, zvon-
kljanje -a s: ~ z lepimi besedami
zvonik -a m, zvonica -e ž \prostor\, zvo-
nikar -ja m zvonar, zvonišče -a s
zvoniti -im, zvoni -ite! zvonil -a -o, zvo-
njenje -a s: vkup
marijo zvoni, z
vsemi (zvonovi) —, psu '— (z nogami),
komu zvoni? zvonilo -a s: pri vas imate
lepo ~
zvotliti -im izvotliti, zvotli -ite! zvotlil -ila
-
o, zvotljen -ena -o
zvoziti zvozim gl. voziti: ~ strmino,
klanec; zvozil jo je, ~ les na žago,
na vse strani; zvožen -a -o: ^ a pot;
gl. tudi izvoziti
zvračati -am, zvračanje -a s: ~ vozove,
~ krivdo na koga, brazde se lepo zvra-
čajo, zvrat -i ž: ~ i so trde za oranje,
zvratnik -a m ozare
zvreči zvržem gl. vreči, zvržen -a -o:
komisija zvrže blago, nabornika, krava
zvrže, zvrg -a m, zvržek -žka m; tudi
izvreči
zvrhati -am: mero
zvrhan -a -o: ~ a
mera; zvihoma prisl.: ~ nameriti,
nasuti, zvrhnji -a -e: ~ a suknja;
zvrhovatiti -im, zvrhovaten -a -o
zvrniti in zvrniti -nem gl. vrniti: ~ voz,
kozarček, ~ krivdo na koga, pijanec se
zvrne; zvrnjen -a -o: ~ a podoba opt.,
~ avto, zvrnitev -tve Ž
zvrst -i ž vrsta, zvrsten -tna -o
zvrstiti -im, zvisti -ite! zvrstil -ila -o,
zvrščen -ena -o: učence ^ v vrste posta­
viti, vsi so se zvrstili so prišli na vrsto,
zvrstitev -tve ž, zvrstoma prisl. po vrsti
zvršiti -im izvršiti, zvršil -ila -o
zvrtati -am izvrtati
zvrteti zvrtim gl. vrteti: zvrtelo se mi je
zvržek -žka m gl. zvreči
Zwingli [cvinglij -ja m |verski reformator|,
Zwinglijev -a-o \ gl. tudi cvinglijanstvo
Ž
ž [žə ( žej m neskl. in že -ja m \črka\:
od a do ž, začeti pri ž, kakšne žeje pa
pišeš
ž predi, z: ~ njim, ~ njo, ~ njima,
~ njimi
žaba -e ž 1. zool.: leteča, zelena, morska —;
~ kvaka, reglja; napihuje se, skače
ko —; napihnjen ko —, majhna ~
daleč skoči; ostal sem ko ~ v suhi
mlaki sam, zapuščen, pojdi mi ~am
gost; se spravlja k delu ko —1nad oreh,
2.
Mirko, ta naša
naša ~ punčka;
te sosedove ~ e otroci, paglavci, 3. oble­
ka: otroške ~ e, obleci si ~ o , šoferska
4.
stroj.: nasip nabijajo z ~ami,
5.
potapljač in potapljaška priprava;
žabast -a -o: ti žaba ~ a ti
žabar -ja m 1. lovec in prodojavec žab,
2.
potapljač, 3. kljukica, spenjavka,
žabarski -a -o: ušivec ~ i; žabariti -im
loviti žabe, žabarjenje -a s
žabec -bca m 1. žabji samec, žabovec,
2.
žabji paglavec, žabček -čka m žabica,
žabe -e ta s
žaber -bra mbot. madronščica, žabrov -a -o:
'—1
čaj zoper napenjanje
žabica -e f 1. majhna žaba: zelena, božja
2.
bot., 3. igra: metati, delati ~ e na
vodi, ~ o spodbijati, 4. otroška obleka
iz trikoja: ^ e z nogavicami, 5. klju­
čavnica: varnostna
zapreti z ~o,
imeti ^ o na ustih, 6. najmanjša dereza :
~ na štiri zobe, 7. zobec na podkvi in
pri ojnicah, 8. metelčica, 9. pasja bom-
bica: pokajoča, goreča
10.
rana v
ustih, 11. bolezen živali: ~ ga napenja,
rezati živini; prašiču ~ o tolči na­
rezati uho in rep