1049
Popravki
geslo
POPRAVKI
ne
prav
bakren
bakrenica
bakrenica
celin
celin
celin
grob
grobič
grobič
o pčine
openci
o penci
plod
~
pisatelj
~ pisatelj
pozebsti
o ~ cvetje
~ o cvetje
preiskati
preiskovanec -nca
m
preiskovanec -nca m,
ukaniti
ukaniti -anim
ukaniti -anim
vsesati
>[-vsəs-]
>[vsəs-]
zakapati
zakopavati
zakopavati
,
PROŠNJA
Pravopisna komisija pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani
bo hvaležna za vse utemeljene pripombe, koristne predloge in potrebne popravke v
zvezi s to izdajo Slovenskega pravopisa; pošiljajte jih Slovenski akademiji znanosti
in umetnosti v Ljubljani, Novi trg 3.