cvrkati
sveča cvrkne, koga za uho
list
cvrkne zaradi suše; cvrka -e
ž zaušnica
;
cvikalo -a
s škripalo*drdralo*
cvik -a
m:
čevlji na ~ škripljejo
cvrkut -a m: ptičji
cvrkutati -am,
cvrkutanje -a
s*
cvrkutniti -nem
cvrleti -im
drobiti pri hoji*stopicati
,
žvrgo-
leti
,
cvrlel -ela -o, cvrlenje -a
s:
čriček
je cvrlel v travi
165
čas
cviliti -im: vročina listje cvrli, listje se
cvrli; cvrlina -e
ž kar je scvrljeno
Cyrano de Bergerac
[
sirano dəberžərak J
Cyranoja de Bergerac
ali
Cyranoja de
Bergeraca
m*
Cyranojev -a -o
ali
de Ber-
geracov -a -o
Czartoryski
[
čartoriski]
-
ega
m os. i.:
~ i
(
poljsko-litovska družina) so imeli zveze
z južnimi Slovani
Č
č
[
čə / če] m neskl ali
če čeja
m \črka
\:
mali č, veliki Č, strešice na Čejih
Čabar -bra
m kr.
i., v ^ u , iz ~ a , čabranski
-
a -o, Čabranec -nca
m*
Cabranka -e
ž
čačka -e i, čačkast -a -o: ^^a pisava
čad -a
m gost dim*mrč* saje
:
v hiši je ^
od peči; po hribih stoji
čada -e
ž
\
krava\y
čade -eta m = čadež -a
m vol
temne dlake*
čadast -a -o
sajast
,
zakajen
,
čadav -a -o = Čaden -dna -o
zagorelo
rjav
:
~ lešnik; čadeti -im
temneti* črneti
,
čadel -ela -o, čadenje -a j; čaditi -im,
čadeč, čadil -a -o: po hribih se čadi,
orehi se še ne čadijo; čadavec -vca
m min.
dimasti kremen
čaj -a
m mrč* kolobar okoli lune
čaj -a
m:
ruski, kamilični, lipov, bezgov
zavojček, skodelica ~ a , čajen -jna -o:
~ a Žlička, mešanica, kuhinja, ~ o maslo,
pecivo, Čajnik -a
m:
pristaviti
čajnica -e i 1.
škatla, v kateri se hrani
čaj*
2.
= čajarna -e
ž
;
čajanka -e i , čajev
-
a -o: ~ i nasadi, ~ grm = čajevec -vca
m*
čajevina -e
ž tein
ča) -te
medm.: ~
no,
Čajte, da po­
gledam
Čajkovski -ega
m \skladatelj
\,
pri
~em*
skladbe ~ega
čajmati -am se
počasi se dramiti* zavedati
čaka -e
ž\pokrivalo\:
papirnate so naše ^ e
čakati čakam, čakajoč -a -e, čakaje, čakal
-
ala -o, čakanje -a
s in
Čakati -am
s stal poud
.:
~ sestro, smrti, pisma, ~
na soseda, na priložnost; sreča, delo te
čaka; za plotom, s kolom ~ koga
ali
na
koga; čakališče -a
s lov.*
Čakavec -vca
m*
čakalnica -e
[-
ln-] i*
čakalica -e
ž:
pajek na ~ i
čakavec -vca m, čakavski -a -o, čakavščina
-
e
ž
|
hrv. narečje\
čakljati -am
čekljati* klepetati*
čakljaj
-
ajte! čakljal -aJa -o, Čakljanje -a
s*
čakljavec -vca
m jecljavec
;
g l tudi
če-
ketati
Čakovec -vca
m kr.
v ~ u , Čakovčan -a
m*
Čakovčanka -e
Ž*
čakovski -a -o
čampelj -pija
in
-
peljna m: puranov ~
Čandik
in
Čandek -dka
m os. i.*
Čandkov
-
a -o: ~ katekizem
čankar -ja
m |spolna bolezen\
čaplja -e
ž*
čapljin -a-o:
~ o
pero, čapljevec
-
vca
m bot.
čapljati -am
po vodi čofotati,
čapljaj -ajte!
čapljal -ala -o, čapljanje -a
s
čar -a m, čaren -ma -o: ~ nasmeh; čarati
-
am, čaranje -a
s
;
čaroben -bna -o: ~ i
vrč, čaroven -vna -o: ~ a pijača, čarov-
nica -e
Ž*
čarovnik -a
m*
čarovniški -a -o,
čarovništvo -a
s
čardaš -a
m |madžarski ples\*
čardaški -a -o
čaro- v
sestavi:
Čarodej -a
m čarovnik
,
čarodejka -e
Ž*
čarodejen -jna -o, Čaro-
dejstvo -a
s*
čarostrelec -lea
[-
le-] m
čaršija -e
Ž |tržišče* balkanski trgovski
svet|*
čaršijski -a -o: '-^e metode
čarter -ja
m najemna listina za tovorno
ladjo ali transportno letalo
čas časa
m:
astronomski, zemljepisni
sedanji, pretekli, prihodnji
letni ~ i,
zimski, poletni
božični, pustni
delovni, prosti
stari, novi, slabi,
dobri, zlati ~ i, zadnje ~ e ga ne vidim,
zadnji ~ je, da začnemo; zdaj je pravi
~ za delo, dolg ~ mu je
dolgčas
,
dolgo
~ a ga ni, kratek ~ delati = malo ~ a
delati, ~ presti; čez ~ = čez malo ~ a
pride, do ~~a narediti, na vsake svete
enkrat, ~ se dopolni, o svojem ~ u
pride na vrsto, poravnati obroke ob
~ u ; od ~ a do ~ a , pred
~om
je prišel