§ 4 - 6
17
Govor in pisa v a
eu:
tedeum
,
Aleuti;
izvirni grški dvoglasnik pišemo
-
eu-
in izgovar­
jamo
-
ey- : Eukleides
,
Euripides
,
Euridike.
Pomni Če grško ime podomačimo, pišemo
-
ev-: Evklid
,
Evripid, Evridika
.
Občna imena pišemo z -ev-:
bazilevs, evfemizem, evgenika
,
evhologij
,
korevtika,
revma
.
a
1.
Glas a je izrazito nizek samoglasnik s sorazmerno največjim raz- 5
mikom čeljusti; ustnice niso zaokrožene, jezik pa je zravnan po spodnji
čeljusti; v zbornem govoru imamo samo čisti a (brez ejevske ali ojevske
barve);
a) d ima med samoglasniki največji in najbolj odprt odzvočni prostor
in traja najdlje:
apno, brana, pas, vas, mast,
oba,
konča,ravna,
ta l ec,
s ta ti, k
a ča,
svatba, pačiti
,
omara;
b) d je izrazito kratek, nekoliko višji od a ; nahajamo ga v zbornem
govoru redno na koncu besed ali v enozložnicah:čas, pač,
šla,
končal,
daj, steza, brat, mraz
,
po gorah;
tudi v dvoglasniku ohrani čisto osnovo:
zdaj[°prou,
zdei];
c) a brez poudarka je manj izrazit, pa vendar razločen:
Alenka, zahod,
reka, planina
,
delala, zabava;
čisto osnovo ohrani tudi v dvoglasniku:
delavci
,
plačaj [°delouci, plačei ].
V nekaterih besedah se nepoudarjeni a lahko izgovarja a ali a:
bacniti,
dahniti, ganiti, premakniti, pahniti, sahniti, iztakniti;
v besednjaku je pri
takih primerih dostavljeno: > [ -a- / -ə-] ; to se pravi: nepoudarjeni a
lahko izgovarjamo kot a ali ə.
2.
Med poudarjenim a na koncu tuje osnove in domačim obrazilom,
ki se začenja s samoglasnikom, zapiramo zev z j :
abonma
abonmaja,
amandma
z
amandmajem, departma
v
departmaju.
V tujkah med a in samoglasnikom ne zapiramo zeva:
ai:
laicizem, naiven;
izvirni dvoglasnik izgovarjamo
Aishilos,
aitiologija;
vendar pišemo:
Kajfež, Kajn;
ae:
aeroplan, Rafael, Izrael, anaeroben
;
aa: Ba l ,
Čaadajev;
ao: aorta ,
aorist, kaos, Laokoon;
au:
ekstrauterin;
izvirni dvoglasnik izgovarjamo -au-:
Paulus, Faust
.
o
1.
Odzvočni prostor za o je podobno obsežen kakor za e; v slovenščini
6
sta se za zborni govor razvila dva dolgo poudarjena o, različna po izgovoru
in slušnem vtisku: ozki d in široki d;
Slovenski pravopis — 2