izzvati
322
Jadran
izzvati -zovem
gl.
zvati, izzvan -a-o: —
koga s čim, ~ prepir, ~ koga na boj
izzveneti -im
gl.
zveneti: besede so izzve­
nele v grožnjo; izzvenel -ela -o: ~
akord; izzvenevati -am, izzvenevanje -a
s
izžagati -am: ~ dno, ~ grčo iz deske;
~ podobo iz vezane plošče; izžagovati
-
ujem, izžagoval -ala -o, izžagovanje -a
s,
izžagovalen -lna -o
[-
ln-]:
~ o orodje,
izžagovavec -vca
m
izžareti -im
gl.
žareti: žarnica izžari;
izžarel -ela -o: ~ o oglje; izžarevati -am,
izžarevanje *ai : ^ toploto, žarke X
izžariti -im, izžari -ite! izžaril -Pa -o: ~
toploto, svetlobo, razbeljeno železo se
izžari; izžarjen -ena -o
in
izžarjen -a -o:
~ a svetloba, toplota,
~ o
železo;
izžarjenost -i
ž in
izžarjenost -i
ž;
iz-
žarilen -lna -o
[-
ln-]:
~ a moč = izžari1-
nost -i i; izžarjati -am, izžarjanje -a
s
izžemati -am, izžemanje -a
s: ~
vodo iz
perila, ~ perilo, ~ sok iz jagod, ~ kaj
iz koga
ali
komu, oderuh izžema dolž­
nike; izžemavec -vca m, izžemavka -e
ž
;
izžemalen -lna -o
[-
ln-]: ~ o
gospo­
darstvo, '—a politika
izžeti -žmem
in
-
žamem, izžmi -ite! izžel
-
a -o: ~ perilo, ~ vodo iz perila, ~
kri in mozeg, ~ solze komu
ali
iz koga;
izžet -a -o: ~alimona, ~ sok, ~ človek,
obraz; izžetost -i
ž
izžgati -žgem
gl.
žgati, izžgan -a -o: ~
rano, kačji pik, ~ sod, ~ gnilobo
izžigati -am, izžiganje -a
s: ~
rane,
izžigavec -vca
m,
izžigavka -e
ž svetilka
za izžiganje
;
izžigalen -lna -o
[-
ln-] :
^ e
metode
izžinjati -am: ~ plevel (iz žita); izžeti iz-
žanjem
gl.
žeti: ~ pest pšenice
izžit -a -o
izžet, izčrpan: ~
človek, obraz,
izžitost -i
ž
izživeti -im se
gl.
živeti: ^ sev uživanju
in brezdelju; izživet -a -o
izžit
,
izžet
,
izčrpan : ~
človek, izživetost -i
ž
izživljati -am se, izživljanje -a
s: ~
se
v umetnosti
izžlebiti -im, izžlebi -ite! izžlebil -ila -o
in
izžlebiti -im
s stal. poud.:
steber
kanelirati;
izžlebljen -ena -o
in
izžlebljen
-
a -o: ~ steber; izžlebljenost -i i
in
izžlebljenost -i
ž
izžrebati -am: ~ prvi dobitek, ~ številke;
izžreban -a -o: '—e številke, ^ biti,
izžrebanec -nca
m,
izžrebanka -e
ž
izžre ti -žrem
gl.
žreti, izžit -a -o: ~ volno
iz blaga, rja izžre železo, izžrtje -a
s;
izžirati -am, izžirarge -a
s
izžuliti
in
izžuliti -im
gl.
žuliti: — madež
iz perila, — kaj iz koga; izžuljen -a -o:
~ madež, —o perilo, '—denar
izžveplati -am
gl.
žveplati
in
izžvepliti -im,
izžveplil -ila -o; izžveplan -a -o
in
izžvepljen -ena -o: ~ sod
izžvižgati -am
gl.
žvižgati: ~ koga z odra,
iz dvorane; izžvižgan -a-o:
igravci;
izžvižgavati -am
J
j
[
ji
/
je] m neskl. :
mali j, z velikim J
ja
[
ja Ija] prisl.
1.
v
zbornem govoru
rabimo rajši
da, 2.
vendar:
saj sem ~
rekel, pa ~ ne; 3.
le, neki: ~
kje pa
le kje pa
;
~ kdaj
kdaj neki
; 4.
pa ja
za gotovo pridi! a ja, že vem; a
kaj še! no ja, če je tako; ~ no, pa nikar
jablana -e
ž,
jablan -i
ž,
jablanov -a -o:
~ cvet, jablanovina -e
ž in
jablanovina
-
e
ž —
jablovina -e
ž in
jablovina -e
ž
\
les\,
jablanišče -a
s \vrt\
Jablanica -e
ž kr. i.,
jablaniški -a -o: ^ a
hidrocentrala
jabolko -a
s:
Adamovo ~ v grlu; granatno,
zlato, rajsko
~ spora, '—' na stolpu;
jabolček -čka m
=
jabolčece
-
sl[
-
č
*
c
- ]
j ,
jabolčko -a
s:
^ a na licih; jabolčen -čna
-
o:
mošt, zvitek, jabolčnik -a
m
\
pijača, rastlina],
jabolkovec -vca
m =
jabolčnica -e
ž \mošt\,
jabolkast -a -o:
^ zgib
stroj.,
jabolčica -e
ž med.:
sklepna ~
>[-yk-
/
-
yč-]
jačati -am se
meriti se v moči
jačiti -im
krepiti,
jačenje -a
s;
jačina -e
ž
moč; gl. tudi
jak
Jad-a
m → žalost, jeza
°jadikova ti -ujem
tožiti, tarnati, javkati,
zdihovati,
°jadikovanje -a
s zdihovanje
jadikovec -vca
m bot.
Jadran Jadrana
m,
na ~ u , z ~ a , jadranski
-
a -o: ~ a letovišča, Jadransko morje
Adrija;
Jadranka -e
ž os. i.