S 39—40
37
Velike in male črke
Vnanje Gorice.
To velja tudi, kadar je ime določeno s svojilnim pridevnikom
bližnjega kraja:
Blejska Dobrava (Dobrava pri Bledu), Kanalski Lom
,
Rogaška Slatina.
Pomni 1. Od tod v ustaljeni rabi razloček v pisavi
Golo brdo, Medvedje brdo,
Lesno brdo
,
vendar
Srednje Brdo, Dolenje Brdo, Spodnje Brdo, Zgornja Brda,
Brda; Volčja draga :Zgornja Draga; Hudi graben :Zgornji Graben; Kamna
gorica
:
Spodnja Gorica,
Atove
Gorica, Vnanje Gorice; Zali log : Srednji Log,
Mali
Log, Gornji Log; Mrzlo polje,
Pusto
polje,
Zlato
polje
:
Dolenje Polje, Gorenje
Polje; Travni potok, Volčji potok,
Črm
potok
:
Srednji Potok, Gorenji Potok.
Kadar našteti pridevniki ničesar ne ločujejo, tudi ni napačna pisava občnih imen
z malo začetnico.
2.
V navado je prišla pisava
Škofja Loka, Dolenjske Toplice, Rimske Toplice.
3.
Vsem drugim sestavljenim zemljepisnim imenom pišemo občno ime
v dragem delu z malo črko. Sem štejemo npr. imena: ulica, cesta ,
jezero, morje,
dolina, ledina, planina, gora
ipd.:
Gosposka ulica, Gosposvetska cesta, Dravsko
polje, Ziljska Mina, Tržaški zaliv, Cerkniško jezero, Jadransko morje, Postojnska
jama, Kamniške planine, Šmarna gora, Balkanski polotok, Kvarnersko otočje,
Ljubljansko barje, Ljubljanski grad (
= hrib;
poslopje je ljubljanski grad).
Tako pišemo tudi zemljepisna imena zunaj naše domovine, kadar jih slove­
nimo:
Zlati rog, Železna vrata, Skalne gore, Zeleni rt, Rdeče morje, Ledeno morje,
Bodensko jezero
,
Michigansko jezero, Veliki ocean, Daljni vzhod, Češko sredo­
gorje, Sudetsko gorstvo
,
Hanaško višavje, Apeninski polotok.
4.
Ker ima prva beseda sestavljenega zemljepisnega imena veliko začetnico,
pišemo
Ulica stare pravde, Cesta dveh cesarjev, Trg revolucije, Rtič dobrega upanja,
Božični otok, Viktorijin otok
ali
Viktorija, Azorski otoki
ali
Azori, Baffinova
zemlja, Zemlja princa Alberta.
Sestava z lastnim imenom
1
.
Če je ime sestavljeno iz določilnega pridevnika in samostalnika, ki ni 40
zemljepisno občno ime, se pišeta pridevnik in samostalnik z veliko začet­
nico:
Stara Vrhnika, Dolenji Logatec, Mata Nedelja, Dolnja Lendava,
Mala Ligojna, Dolnji Suhadol, Velike Lašče.
Tako pišemo tudi tuja zemlje­
pisna imena, če imajo slovensko obliko:
Spodnja Avstrija, Mala Azija,
Prednja Indija, Velika Britanija, Visoke Ture, Mali Karpati, Avstralske
Alpe, Moravska Ostrava, Nova Zelandija, Severna Amerika
,
državi
Zahodna
Nemčija, Južna Afrika,
vendar pa v občnem pomenu
severna Nemčija,
južna Afrika.
2.
Če so imena sestavljena iz treh ali več besed, se pišejo lastna imena
z veliko, občna imena pa z malo črko:
Dunajsko Novo mesto, Spodnja
Nova vas, Bohinjska Srednja vas, Gornja Topla reber, Mala Dolga noga,
Spodnji Šentjakobski dol, Dinarski obmorski kras, Južne apneniške Alpe
,
Beli Gozdni Karpati
,
Severno Ledeno morje
.
To velja zlasti za naslove držav:
Federativna ljudska republika Jugo-
slavija, Ljudska republika Slovenija, Zveza sovjetskih socialističnih republik,
Združene države Amerike.
Seveda jih lahko pišemo tudi okrajšano z velikimi
začetnicami:
FLRJ, LRS, ZSSR, ZDA
.