5 45—47
43
Domača lastna hnena
2.
Pridevniška imena nahajamo v dveh oblikah:
a) v ženskem spolu (po naslonitvi na samostalnik
dežela)
s pripono
-
skaj-ška
:
Koroška v ~ i iz ~e, Primorska v ~ i iz
e, Štajerska v ~ i
iz ~ e ;
pri teh oblikah imen zmeraj uporabljamo predloga
v/iz;
b) predvsem v sklonih s predlogi v srednjem spolu s pripono
-
sko/-ško
(
včasih
-
čko): na Kranjskem s ~ega, na Notranjskem z ~ega, na Goriškem
z ~ega, na Koroškem s ~ega, na Goričkem ( v Prekmurju) z ~ega;
pri teh
oblikah imen zmeraj uporabljamo predloga
na/z(s).
3.
Pogosto uporabljamo sestavljena imena:
Savinjska dolina, vPoljanski
dolini, iz Selške doline; v Panonski nižini, na Krško polje
,
s Sorškega polja.
Ta imena so s krajevnimi pridevniki določeni splošni zemljepisni pojmi
in nimajo na sebi nič posebnega v oblikovju in vezanju; s predlogi se vežejo
kakor sicer občni pojm i.
Imena gora In pogorij
1.
Vrhovi so navadno edninska imena moškega in ženskega spola: 46
Triglav, Jalovec, Krn, Grintovec, Stol, Špik, Krim, Kum, Nanos, Snežnik;
Golica
,
Kepa, Planjava, Ojstrica, Kočna, Črnaprst, Velika planina,
Jfo/ce mn.
Na vprašanje
kje? kam? od kod?
uporabljamo redno predloge
na/z(s):
na Triglavu
s Triglava, na Matajurju
z Matajurja, na Brani
z Brane,
na Šmarni gori
s Šmarne gore.
2.
Pogorja in gorske enote imajo edninska in množinska imena:
Pohorje s Pohorja na Pohorju;
množinska so npr.:
Alpe v Alpah iz Alp,
Karavanke v Karavankah iz Karavank, Haloze v Halozah iz Haloz
,
Gorjanci
na Gorjancih z Gorjancev
,
vendar tudi v
Gorjancih iz Gorjancev.
Posamezne
pokrajine v pogorjih, visoke planote ipd. veljajo splošno za »hribe«, zato:
Pokljuka na Pokljuki s Pokljuke
,
Jelovica na Jelovici z Jelovice
,
čeprav
domačini pravijo le v
Jelovici iz Jelovice
,
Voje na Vojah z Voj.
Sestavljena
imena so povečini občna imena s krajevnim pridevnikom in se tako tudi
vežejo:
na Banjški planoti.
3.
Prelazi in prevali veljajo za vrhove, zato:
Ljubelj na Ljubelju z Lju­
belja
,
Koren na Korenu s Korena, na Kamniškem sedlu.
Vendar:
Vrata
v Vratih iz Vrat, v Jermanovih vratih.
Gorske doline se vežejo s predlogom
v/iz: Trenta v Trenti iz Trente
,
Krma v Krmi iz Krme
,
Vintgar v Vintgarju
iz Vintgarja
.
Imena voda
1.
Imena večjih domačih rek in pritokov so domala vsa ženskega 47
spola:
Sava, Savica, Savinja
,
Drava, Mura, Soča, Krka, Sora, Kokra,
Bača, Črna, Meža, Pesnica, Ščavnica
,
Mirna, Kolpa, Lahinja, Bistrica, Bela,
Sotla, Bregana, Božna.
Moškega spola so poleg bolj znanega
Raka
samo
imena manjših voda.