Tuja lastna imena
54
§ 58—60
transkripcijske ovinke prek francoščine in angleščine in pišemo
Džebel,
Džidda
,
Kolombo, Bejrut
,
Džakarta
,
Cejlon,
Čang,
Sečuan, Šantung
(
namesto
Djebel, Djidda
,
Colombo
,
Beyrut, Jakarta, Ceylon
,
Chang
,
Setchouan,
Shantung
).
Pri arabščini podvojene soglasnike ohranjamo, ne označujemo pa
posebej tako imenovanih emfatičnih soglasnikov, zato pišemo
Akaba,
Irak
,
Faruk, Istiklal
,
a ia/ro (le v strogo znanstvenem zapisu tudi:
Aqaba,
Iraq, Faruq
,
Istiqlal
,
Qahira).
Pri indijskih imenih je h znamenje podaljšanega samoglasnika ali pa
rahlega pridiha, zato ga ohranjamo tudi v pisavi:
Nehru, Delhi
,
Brahniaputra.
Pregibanje
59
Ker tudi tuja lastna imena pregibljemo in izpeljujemo iz njih pridev­
nike, jih zlasti v končnicah le približujemo izvirnemu izgovoru. Tako na
primer nepoudarjeno angleško končnico -
0/1
govorimo s čistim
0
:
Johnson
[
džonson],
ne s polglasnikom, da nam je lahko za izhodišče pri pregiba­
nju:
Johnsona [džonsona], Johnsonov [džonsonou]-
Tudi francoska imena
na nosniški samoglasnik približujemo domači izreki:
Rostand -a
-
ov
/”
rostan
-
a -ou], Lebrun -a
-
ov
[
lebren -a -ou].
Ravno tako tudi ne upoštevamo
ruskega akanja:
Boris [boriš], Onjegin [onjegin
] .
Podomačena imena
60
Bolj ko je ime v splošni rabi, bolj je podomačeno, tako v pisavi kakor
vizgovoru. Samo v domači,
dostikrat prevedeni obliki pišemo:
a) imena držav, pokrajin in otokov:
Anglija
,
Rusija, Nemčija, Češka,
Poljska, Švica
,
Cejlon, Koreja, Kongo, Egipt, Alzacija, Burgundija, Nova
Zelandija
,
Afova
Fundlandija
,
Ciper, Filipini, Kikladi;
b) imena prebivavcev:
Francozi, Estonci, Baski, Angleži, Španci,
Madžari
,
Hotentoti, Bušmani, Culukafri
,
Bur/,
Italijani
,
GrA:/,
7
«
ra:/,
Berlin­
čani, Parižani, Rimljani, Napolitanci, Benečani;
c) občne pojme v sestavljenih zemljepisnih imenih:
Beringovo morje,
Ženevsko jezero, Bengalski zaliv, Kapverdski otoki, Sueški prekop, Tevto-
burški les
,
Libijska puščava
,
Rokavski preliv, Otrantska vrata, Mesinska
ožina;
Č) imena nekaterih vladarjev:
Kristijan, Viljem, Elizabeta, Katarina;
po navadi slovenimo tudi vladarske vzdevke in prilagajamo imena vla­
darskih rodov:
Henrik Pomorščak, Aleksander Veliki
, /
wwi
Grozni, Anžujci
ali
Anžuvinci, Burboni
in
Burbonci, Habsburžani, Stuartovci;
Pomni. Sicer priimke in osebna imena puščamo v izvirni obliki:
John, Jacques,
Michal
,
Jeanne
(
ne v fonetičnem zapisu:
Dion, Žak, Miha\\ Žan
,
ne v domači
prilagoditvi
Janez, Jakob, Miha, Ivanka
ali celo
Janezek
,
Jakec
,
Mihec
,
Ivica).