Taja lastna imena
56
S 60—63
4.
Imena ladij v glavnem ohranjamo v izvirni obliki in jih sklanjamo le
Kjer gre brez škode za nazornost:
na Kontikiju, na Great Easternu.
Zaradi razum­
ljivosti radi pristavljamo določilno besedo:
na splavu Kontikiju, na trijambornici
Great Easternu
.
Spol določamo po mehaničnem načelu končnic. V posameznih
izrazitih primerih imena ladij tudi slovenimo, vendar večidel samo v leposlovju:
vozi se z Letečim Holandcem
,
z Jutranjo zarjo.
Spol in Število
61
Pri krajevnih imenih se glede spola ravnamo po mehaničnem načelu
domačih končnic:
a) ženskega spola so nam samo imena na
-
a: Praga, Verona, Salamanca,
Gotha, Varšava, Moskva, Smirna, Havana',
imenom rek radi dodajamo
-
a:
Odra, Vezera, Tibera;
b) srednjega spola je samo nekaj slovanskih krajevnih imen na -o
in -
e
,
ki jih občutimo domače:
Sarajevo, Belje, Brno, Carsko selo, Rožde
-
stvenno;
c) vsa druga zemljepisna imena so pri nas moškega spola, čeprav
so nekatera v izvirnih jezikih ženskega
(
Tver, Ob, Kuhan, Kerč, Rjazan,
Lode, Plzeu, Lausanne, La Rochelle).
Zemljepisna imena na splošno jemljemo kot edninske samostalnike;
izjema so samo nekatera krajevna (predvsem slovanska) imena in imena
gorovy in otočij, ki jim ohranjamo množinsko obliko:
Karlovy vary
-
ih -ov,
Pompeji -ev, Apenini -ov, Aleuti -ov.
Sklanjatev
62
V načelu vsa tuja krajevna imena sklanjamo, pri osebnih pa vsa moška;
pri nekaterih ženskih, ki se ne končujejo na -a, ravnamo po občutku:
včasih jih sklanjamo, še večkrat pa puščamo v prvem sklonu. Pri pregibanju
jemljemo za podlago prvi sklon ali pa rodilniško osnovo in potem z doma­
čimi obrazili izpeljujemo druge sklone in pridevnik, ne glede na oblike
v izvirnih jezikih.
Pomni. Pišemo in sklanjamo torej:
Pjotr Pjotra Pjotrov,
čeprav Rusi zaradi
preskoka poudarka izgovarjajo
pjotr pitra pitrov.
Tako pišemo tudi
Ljov Ljova
Ljovov
namesto
Ljov Lva Lvov,
kadar ne pišemo podomačene oblike:
Lev Leva
Levov.
Imena iz modemih jezikov
63
1.
Imena na soglasnik sklanjamo kakor domača:
Gogolj
-
a
-
ev, Tolstoj
-
ia
-
ev, Svatopluk
-
a
-
ov,
Karadžic -a -ev,
(
poljski)
Piotr
-
a -ov,
Petr
-
a -ov,
Lessing -a
-
ov,
Noah -a
-
ov,
Nkrumah -a
-
ov,
Sibelius -a
-
ov,
Laskaris
-
a -ov.