Taja lastna imena
64
S 65—66
b) skladamo samo prvi del, pristavek pa puščamo nepregiben:
pri­
dige Abrahama a Santa Clara, pesmi Walterja von der Vogelweide;
c) delamo pridevnik ali iz vsakega dela posebej:
Leonardove
ali
da
Vincijeve slike
,
Cyranojev
ali
de Bergeracov humor
,
ali pa samo iz prvega
dela:
Abrahamove pridige
,
Walterjeve pesmi
.
7.
Razne krajšave in naslove ob imenih
a) sklanjamo, in sicer:
z lordom Byronom, z mistrom Chipsom, z abbe
-
jem Prevostom, z monsieurom Jacquesom
,
s
signorom Paolom; brez signorine
Beatrice, s signoro Lauro
,
z donno
Claudio, z dono Diano ;
b) puščamo nepregibne:
z miss Smithovo, z lady Macbethovo, z madatne
Bovaryjevo, pri Herr Fritzu; s fra Diavolom, pri Fra Angelicu, van ti e ethov
-
nova
simfonija
,
don Kihotovi boji
,
Be n
Gurionova politika, De Amicisova
dela
,
Ibn
Saudova domovina
,
baronica von Huttenova, Du Campovi potopisi
,
O'Flahertyjev roman, O'Neillova drama
,
Dos
Passosov življenjepis,
Mac
Orionova novela;
c) pritikamo na konec imena (brez vezaja); potem skladamo samo
ta privesek:
Hasanbeg Hasanbega Hasanbegov, Smailaga Smailaga Smail-
agov
,
Alipaša Alipaša Alipašev, Džingiskan Džingiskana Džingiskanov.
8
.
Pri kitajskih osebnih imenih se je ustalila dvodelna pisava; v prvem
delu zapišemo družinski priimek CSun,), v drugem pa z vezajem rojstno
ime
(
Jat-sen).
Sklanjamo
a) samo drugi del: pri
Jat-senu, Sun Jat-senova politika;
pod tem
vplivom pišemo imena tudi kar skupaj:
pri Sunjatsenu, Sunjatsenovapolitika,
Čankajškov zastopnik;
b) oba dela:
pri Sunu Jat-senu
,
ker dostikrat uporabljamo samo dru­
žinsko ime:
pri Sunu, Sunovapolitika
.
9.
Pri korejskih, vietnamskih, burmanskih in indonezijskih osebnih
imenih je v rabi pisava vseh delov z veliko začetnico in vsaksebi (brez
vezaja):
Ho Ši Minh, U Nu;
sklanjamo samo zadnjo besedo:
pri Ho Ši
Minhu, z U Nujem, Ho Ši Minhove čete, U Nujevi govori
.
Ženska osebna imena
6 6
Pri ženskih osebnih imenih
a) zmeraj skladamo samo priimke in imena n a-a:
Ida-e -in, Lia -e -in,
Lea -e -in, Lena -e -in, Deledda -e -in, Sejfulina -e -in;
Pomni.
Pri imenih na
-
ia
in
-
ya
se dostikrat zev zapolni z
j,
če to ne moti
v zvezi z drugimi imeni:
Maria Marii
ali
Mariji, Mario
ali
Marijo;
še posebej pa
v pridevniku:
Mariin
ali
Marijin
.
b) včasih skladamo imena na nemi ali nepoudarjeni
-
e
:
z Marguerite
ali
z Marguerito, Margueritin, z JosepHine
ali
z Josephino, Josephinin, pri
Charlotte
ali
pri Charlotti, Charlottin;