8 73—74
75
Pisava sestavljenih besed
Sicer pišemo pripono v na pol podomačeni obliki
-
ijan: Dioklecijan
,
Justinijan
,
Oktavijan; Damijan
,
Fabijan, Felicijan
,
Maksimilijan, Valerijan;
baldrijan
,
encijan.
Tako tudi v nadaljnjih izvedenkah z domačimi pripo­
nami :
ambrozijanski, arijanec, cecilijanstvo, ciceronijanec
,
cistercijanecy
gregorijanski
,
julijanski, kartuzijanec, mesijanstvo
,
pretorijanski, prezbite
-
rijanka
,
salezijanec, vegetarijanec, viktorijanski.
V docela podomačeni obliki se pripona glasi -yaw. Rabimo jo
a) v izpeljankah iz podaljšane osnove na -j-:
cankarjanec, Hitlerjanstvo
,
keplerjanski, ničejanec,
Stritar
janstvo, wagnerjanka;
b) v nekaterih ljudskih besedah:
kristjan, Boštjan
,
Škocjan
;
od tod
včasih dvojnice
Damjan, Florjan, Marjan
poleg
Damijan, Florijan, Marijan.
9.
Poleg doslej uzakonjenih oblik za prislovni primernik in presežnik
lahko rabimo tudi edninski imenovalnik za srednji spol pridevniškega
primernika in presežnika; od tod dvojnice bliže — bližje,
bolje
boljše,
najhuje
najhujše
,
manje
manjše
,
niže — nižje,
najslaje
najslajše,
tanje
tanjše, teže
težje, veče — večje,
najviše
najvišje, gladkeje
gladkejše, mehkeje
mehkejše, najtopleje
najtoplejše.
PISAVA SESTAVLJENIH BESED
Samostalniki
Zloženi samostalniki so nastali iz dveh ali več besed, katerih samo- 74
stojni pomen še čutimo, vendar ima zloženka nov, od sestavin različen
pomen:
poldne
ni isto kakor /to /
Prave zloženke imajo samo en po­
udarek. Sestavini sta zvezani z veznim vokalom
o/e
ali z velelniškim /.
Pišemo jih skupaj:
vinograd, srakoper, hudournik, volkodlak, samouk
,
svojeglavec
,
rdečerepka, črvojedina, jajcevod, poljedelec, konjederec; cvili
-
možek
,
k ažimed, k ažipot, zahvalibogca, trinog.
V
sklopu so besede postavljene druga ob drugo in niso spojene z veznim
vokalom prvega dela. Če ima ves sklop samo en poudarek, ga pišemo
skupaj:
nepridiprav, pridanič, bognasvaruj (hudič), nebodigatreba, nimanič,
bogpomagaj, vbogajme, vnebohod, očenaš, posiliživ.
Pomni. Če imajo sestavine še svoj poudarek, pišemo sklope narazen (ne
z vezajem):
peš pot, figa mož, mož beseda, žal beseda, mojster skaza, možicelj
vstajač
,
pedenj človek, laket brada
,
žar
ptica.
Včasih je sklop že na meji med obema
vrstama, zato pišemo
dolgčas
in
dolg čas.
Besede, ki so v obeh delih tujke in smo jih sprejeli kot zvarjeno celoto,
pišemo skupaj:
avtogaraža, avtostrada, elektrotehnika, fotoaparat, kino
-
studio, kinooperater.
Pomni. Sklope, sestavljene iz domače besede in tujke ali narobe, pišemo
narazen. V novejšem času nastopa množica takih sklopov z določilno besedo