Pisava sestavljenih besed
80
§ 80—82
pri:
pri kraju
,
pri priči, pri vsem tem
;
v: v
nič
devati, v
pustiv
iti;
za:
za čas, za čudo,
za
zdaj
;
3.
skupaj ali narazen pišemo glede na pomen:
nadrobno
(
= natančno) popisati : prodajati
na drobno
in na debelo;
natanko
(
= natančno) razložiti :
na tanko
razrezali;
oddaleč
nisi tako priden kakor on, samo
oddaleč
(
=^ površno) ga
poznam : prihajam
od daleč
,
od daleč
ga ne bi spoznal;
odspodaj, odspredaj, odzadaj
,
odzgoraj
,
odznotraj, odzunaj
je lepo (na
vprašanje Aye?) : prihaja
od spodaj
,
od spredaj, od zadaj,
od
zgoraj
,
od
znotraj,
od zioio/ (na vprašanje
od kod?);
zdoma
biti
(
kje?)
:
z doma oditi
(
od kod
?);
zanaprej
bo drugače : plačal je za
naprej
in za nazaj;
z a r i j e priden : vse vzameš za res (= resnico);
4.
skupaj ali narazen pišemo ne glede na pomen:
do:
dokod, dotod, dokoder
in
do kod, do tod
,
do koder
;
na:
naglas
,
nalahko, namah, nanaglo, nanovo, napol, naprodaj
,
narahio,
nastran
in na glas,
na lahko, na mah, na naglo, na novo
,
na pol, na
prodaj,
n
a rah lo,
na stran ;
od:
odkod, odtod
in od
k od, od tod
;
po:
ponavadi, posili, postrani, povečini
,
poz/u in
po navadi
,
po sili,
po strani,
pa
večini, po zlu
;
s:
sčasom, spoti
in s
časom
,
s poti;
v: vkra j ,
vkraju
in v kraj, v
kraju
;
za:
zagotovo, zamalo, zatrdno
in za
gotovo, za malo
,
za
trdno.
Vezniki
81
Skupaj pišemo:
akoravno, bodisi
,
čeprav, čeravno
,
četudi, dasi, dasiprav,
dasiravno, dasitudi
,
dokler
in
dokler
,
najsi,
zatorej.
Pomni. Narazen pišemo:
ne le
ampak tudi
,
ne samo
temveč (marveč)
tudi, manj ko, bolj ko, dalj ko, brž ko, medtem ko, hitro ko, vtem ko.
Členki
82
Skupaj pišemo: tale,
takle
,
tistile, tule, tamle
,
prejle,
še
le
,
vendarle,
takole, tjale, semle, takšenle, ali, j eli.
Pomni 1. Narazen pišemo:
je lires? veš li?kdor sibodi, kar sibodi, kjer si bodi,
kamor si bodi, kakor si bodi, koder si bodi, gorje si ga človeku
.
2.
Z vezajem pišemo:
le-ta, le-oni, le-tam
.
3.
Členek
koli
pišemo skupaj ali narazen:
kdorkoli, karkoli, kjerkoli, kamorkoli,
kadarkoli, kakršenkoli, katerikoli
ali pa kdor koli, kar koli,
kjer koli, kamor koli,
kadar koli, kakršen koli, kateri koli.