Ločila
88
8 92—93
b) da poudarja nasprotje:
Jezik lepo govori
prazno je tvoje srce.
Rastel sem in dorastel
spoznanja ni bilo
.
Glej, rojstvo
smrt
,
en po­
mišljaj je vmes.
c) kadar hočemo kako besedo ali misel posebej poudariti:
Prijatelj
to je beseda vseh besed. Kar je lepo, je lepo
vse druge besede so odveč
.
Pomni. Včasih pišemo v teh primerih namesto pomišljaja tudi vejico.
č) da izrečeni misli dodaja razlago z okrajšano primero, z eliptičnim
stavkom:
Imeli smo ljudi
v
poljani cvet
,
imeli smo jih
vrhu gore hrast.
d) da nakaže neizrečeno misel:
Takoj tiho
,
če ne
—!
Bratu bi povedala
,
pa
—.
Pika za pomišljajem lahko odpade.
Pomni. Namesto končnega pomišljaja se lahko pišejo tudi tri pike.
2.
Pomišljaj lahko stoji namesto narekovaja pred premim govorom:
Kje si bil? vpraša oče
.
V mestu.
Počemu?
Moral sem
,
odgovori Martin, klicali so me.
3.
Vezalni pomišljaj nam rabi tudi kot pomožno pravopisno znamenje:
postavljen je bil pred ali
ali
;
proga Ljubljana
Trst
,
tekma Triglav
Ljub­
ljana; knjiga bo stala 300—350 din; str. 125
135;
v letih 1850
1870
.
Narekovaj
9 3
Narekovaj („“ ali »«) nam rabi:
a) da zaznamuje premi ali dobesedni govor:
In sto in sto glasov grmi:
»
Rešitelj Jefte naj živi!« »Kaj se me dotikaš?« je vzkliknil Jernej»Ne brani
se, Jernej
,
ne brani se pravici!
«
je rekel mladi sodnik
.
»
Vaš sosed,« odgovori
sodnik
,
»
ni kriv.«
Pomni. V takih primerih stavimo drugi narekovaj zmeraj za ločilom.
b) da zaznamujemo navedke:
V Zgodovini slovenskega slovstva piše
Kidrič: »Najtehtneje so posegli protestantje v kulturni razvoj slovenskih
dežel z likanjem slovenščine.« Po njem je Dalmatinova Biblija naš »prvi
literarni vzorec trajne vrednosti«.
c) da zaznamuje naslove, kadar bi ti brez narekovajev zavajali v dvo­
umnost :
»
Partizanka«je priplula zgodaj zjutraj vpristanišče. Bivalje v(hotelu)
»
Moskvi«. Ali si že videl »Tugomera«?
č) da dajemo posameznim besedam poseben pomen:
Divji petelin
jame
»
skrtati
«,
potem »poči« in »prevrže« in nazadnje »zabrusi«. »Prijatelj«
senci tvoji je enak, ki zvesto za teboj se vije
,
dokler ti sreče sonce sije. Kateri
je letošnji
»
bestseller«?