s 93—96
89
Pomni 1. Kadar stojijo med narekovaji posamezne besede ali stavčno ne­
samostojni deli navedkov, pišemo drugi narekovaj pred ločilom.
2.
Navedke lahko stavimo v ležečem tisku brez narekovajev.
3.
Kadar je treba med besedami v narekovajih navajati kake druge besede
z narekovajem, tedaj uporabljamo ali apostrofni (polovični) narekovaj (,‘) ali
pa narekovaj izpuščamo:
Janezpripoveduje: »Bilsem zapričo; sodnik meje vprašal:
,
Kaj veš o tatvini pri sosedu?‘ Povedal sem po pravici: , Videl sem samo pete
»
Čuješ živ-živ? Toje »živio‘
zdaj starešinaje mladi napil.«
Oklepaj
1.
V okrogle ( ) ali poševne / / oklepaje devljemo:
a) besede, stavke, letnice ipd., ki natančneje pojasnjujejo:
Participi
(
deležniki) so v ljudskem govoru zelo redki
.
Prešeren (1800—1849) velja še
dandanes za največjega slovenskega pesnika
.
Med najboljše Jakopičeve slike
gre Zeleni pajčolan (nastal nekako 1917).
b) vri njenje stavke:
S prijateljem (tudi jaz imam prijatelja) sva šla
počasi po drevoredu.
Namesto oklepaja lahko stoji tudi pomišljaj ali vejica.
2
.
Strokovna raba pozna še druge oklepaje, npr. oglatega [ ] in lom­
ljenega < > .
Veza)
Vezaj (-) pišemo:
a) na koncu vrste, kadar delimo besede;
b) med dvema različnima besedama, če sta tesno povezam:
postaja
Šmarje-Sap, Videm-Krško, Breznik-Ramovšev Slovenski pravopis, Karel
Destovnik-Kajuh, Zofka Kveder-Jelovšek, občina Ljubljana-Center, občina
Ljubljana-Šiška, rusko-slovenski slovar
,
čmo-belo, belo-modro-rdeča za­
stava
ipd.;
c) za členkom
le,
če je pred kazalnim zaimkom ali prislovom:
le-ta,
le-to, le-tega
,
le-oni, le-onemu, le-sem
,
le-tu
ipd.;
Pomni. Pišemo pa
tale, tegale, tamle, jeli, jelite,
vendar
ka-li.
č) med sestavine zloženk, če je prvi del znamka (številka ali črka),
drugi pa s črkami pisana beseda, npr.
25-
letnica, 4-uma seja, 48-kilometrska
proga, 12-kratna premoč
,
d-dur, r-ovo znamenje
.
Pomni. Pišemo navadno:
dvo- in večzložne besede, paleo
-,
mezo- in neolitik,
prvo- in drugošolci, severo- injugozahod,
vendar:
toliko in tolikokrat, sto in stokrat.
d) v slovnični in slovarski rabi:
žena
-
e,
žen-a žen-e, pre-, po-, na-,
od-trgati.
Opuščaj
Ločila
94
Opuščaj (’) pišemo namesto izpuščene črke:
Da b' uka žeja me iz
96
tvoj'ga sveta speljala ne bila, golj'fiva kača! D'Alembert, commedia delVarte.