O projektu

Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, je izvedla projekt Digitalizacija slovenskih pravopisov v letu 2012. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v okviru javnega razpisa JPR-UPRS-2012 (projekti, ki so namenjeni predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika).

Zakaj digitalizirati stare slovenske pravopise?

Tehnološki napredek in predvsem razvoj spleta je botroval temu, da so ljudje, zlasti mlajše generacije, vajeni iskati informacije ne samo v tiskani obliki, temveč tudi v elektronski obliki. Zato je pomembno, da so dokumenti oziroma besedila slovenske kulturne dediščine na voljo tudi v elektronski obliki. Digitalizacija pravopisov je še toliko pomembnejša, ker so na voljo v omejenih izvodih, npr. Slovenski pravopis Frana Levca iz leta 1899 je na voljo v le 17 slovenskih knjižnicah, od katerih le tri knjigo izposojajo na dom (podatki iz COBISS-a na dan 12. 02. 2012).

Kateri pravopisi so bili digitalizirani?

Digitalizirani so bili naslednji pravopisi:

  • Slovenski pravopis Frana Levca iz leta 1899
  • Slovenski pravopis Antona Breznika iz leta 1920
  • Slovenski pravopis Antona Breznika in Frana Ramovša iz leta 1935 in dodatek iz leta 1937
  • Slovenski pravopis SAZU iz leta 1950
  • Slovenski pravopis SAZU iz leta 1962

Zadnji pravopis, izdan leta 2001, je že na voljo v elektronski obliki na spletni strani http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html in zato ni bil vključen v seznam.

Avtorske pravice

Zahvaljujemo se Ignaciju Rodetu, nečaku Antona Breznika, ki je dal soglasje za digitalizacijo pravopisa iz leta 1920. Zahvaljujemo se tudi Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ter Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša za soglasje za digitalizacijo pravopisov iz let 1935, 1950 in 1962.
Za digitalizacijo Levčevega pravopisa iz leta 1899 ni bilo potrebno pridobiti soglasja, saj je minilo več kot 70 let od avtorjeve smrti.