PDF datoteke

Pravopise si lahko shranite v dveh zapisih: kot PDF datoteke z upoštevanimi naglasnimi znamenji (digitalizirana verzija, ki je zvesta originalu) in kot PDF datoteke brez naglasnih znamenj, kjer so bila za lažje iskanje naglasna znamenja odstranjena (npr. iskanje saja vrne tako saja kot sája).

Slovenski pravopis 1899 PDF datoteka (upoštevana naglasna znamenja)
PDF datoteka (brez naglasnih znamenj)
Slovenski pravopis 1920 PDF datoteka (upoštevana naglasna znamenja)
PDF datoteka (brez naglasnih znamenj)
Slovenski pravopis 1935 (+ dodatek iz 1937) PDF datoteka (upoštevana naglasna znamenja)
PDF datoteka (brez naglasnih znamenj)
Slovenski pravopis 1950 PDF datoteka (upoštevana naglasna znamenja)
PDF datoteka (brez naglasnih znamenj)
Slovenski pravopis 1962 PDF datoteka (upoštevana naglasna znamenja)
PDF datoteka (brez naglasnih znamenj)