— 115 -
Marija
kdo se stavi v bran ?
Grozečo roko dviga
.
Glej, iz oči
pogled strašan ! —
Ognjen plamen j i šviga.
V takih primerih loči pomišljaj vgozdeni stavek močneje od celotnega
stavka nego vejica. Glej pravilo 714.
Namesto pomišljaja se piše časih v takšnih primerih tudi 752.
oklepaj, n. pr.
Nalože zdaj nama (Bog ti nama greh odpusti!)
vsak po dvanajst gorkih!
2.
Da nasprotje močno poudarja, n. pr.
Denes meni
jutri
753.
tebi.
. ..
Vojska, nemir nad zemljo
pokoj
,
tihota pod njo. .. .
Ha, to vam je bilo življenje! O krasni minuli ti čas, ko Turkom
sva cepila glave naš Lenkovič slavni pa
ja z ! .
. .
Prisega
grozna je
pa sveta. . . . Ti, oče
,
suženj
sin vladar!
Ti migni
blisku žar se vpihne,
Le prst zavzdigni
grom potihne,
Le veli
bič se razdrobi,
Le želi
led se raztopi .
. .
3.
Da označuje mesto, kjer je govor prekinjen ali se 754.
pričeta misel ne dovršuje, n. pr.
Jaz imam Vašo žago tu
doli pod klancem v najemu, pa
— —
plačal še nisem in
prosim, da bi
— — . . .
In
Vi ste verjeli, Vi
ver­
jamete to?"
Namesto pomišljaja stoji v takšnih primerih tudi po več 755.
pik (navadno po troje), n. pr.
Jaz imam Vašo žago tu doli pod
klancem v najemu, pa
. . .
plačal še nisem in
. . .
prosim, da
bi .
.
I
n
. . .
Vi ste verjeli
,
V i. . . verjamete to?"
Po več pik pišemo tudi, kadar se stavek (zlasti pri našte- 756.
vanju) tako prekine, da ga bravec lehko sam popolni, n. pr.
Napačne so oblike, kakor gnezdice
,
mestice, pismice
. . . —
Kranjska ima mnogo starih mest, n. pr. Kranj
,
Škofja Loka,
Lož
,
Višnja gora
. . .
4.
Da loči govor in odgovor, n. pr. „
Cesarost
,
nekdaj ste 757.
me bili srečali s kobilico v snegu
,
kaj ne ?
Bilo je tako,
bilo!“
Kaj p a sem nesel na tovoru?"
Bruse pa kresilno
gobo."
-—
To je bilo tačas, ko ste se Vi peljali v Jeruzalem."
8*