16
si ga vedi,
n. pr.
Tisti, ki hočejo Bog vedi
kam in Bog vedi kako
(
Cank.);
kar se da ;
ne vem kdo, ne vem kdaj
,
n. pr. Tega
ne dam
iz rok, ko bi ne vem kdo prišel
(
Plet.). —
Nekdaj si to rajši imel kakor ne vem kaj
(
Strit.). Prislov
koli
se lahko tudi loči od
zaimka, n. pr.
kateri koli, kakor že koli
(
Škrabec),
kakor bom koli mogel
(
Levst.).
In
koder on koli po svetu leti
(
Aškerc).
31.
4.
Števniki, in sicer od 11 do 20 ter dese­
tice od 20 do 90, tedaj:
enajst
,
dvanajst, tri­
najst.. . devetnajst, dvajset, trideset, štirideset,
petdeset
...
devetdeset; enajsti, enajsta
,
enajsto,
dvajseti, dvajsetega, dvajsetemu
itd.
32.
Vsi drugi števniki se pišejo narazen, n. pr.
eno in dvajset, dvajset (in) ena, devet in tri-
deset, pet in osemdeset, sto in prvi, dve sto
,
tri sto, sedem sto
,
dva
tisoč, osem in dvajset
tisoč; tisoč
se) lahko tudi sklanja, n. pr.
trije
tisoči, v sto tisočih izvodov; tisoč devet sto
in devetnajst.
Napačno je n. pr. Od milijona devetsto-
devetindevetdesettisočdevetstodevetindevetde-
set, vsi razen enega (Lj. Zvon 1909, 477).
33.
5.
Prislovi, n. pr.
bržda, bržčas
,
bržkone,
čedalje, čezdalje, čimdalje, čimprej, dokaj,
dovolj, docela, iznova (znova), skratka, hkratu
(
hkrati), kvečjemu, kajpa, kajpak, kajpada
,
kajne, kajneda, kmalu, kvišku, malone, malo­
dane, morda, morebiti, napak, naprodaj, na­
posled, nalašč, naravnost, narobe, narazen,
natanko
,
navzkriž, odsihmal, okoli, okrog,
počasi, popolnoma, pogostoma, posebej,potem­
takem, potlej, poredko, pogodu, popoldne,
opoldne,prejkone, sčasoma
,
včasih, včasi, seve,