žrmlja
žvrkljati
žrmlja ž., ročni mlin; žrmlja-
ti, -am, mleti na žrmlji
žrtev, -tve ž., daritev; žrtven,
-
a, -o; žrtvenik, a m., oltar;
žrtvovati (pog.
žrtvovat),
-
ujem, darovati
žrtje, -a s. in žrtje s.
žuboriti (pog.
žubori t
), -
im
= žuboreti
(-
et),
-
im; žu-
borenje s. in žuborenje
žugati, -am, groziti, pretiti
žuliti, nim; (o)žuljen, -a, -o;
žuljenje s.
žulj, -a m.; žuljav, -a, -o
župan, -ana m.; županja, -e
z.; županovati, -ujem; žu-
panski -a, -o; županstvo s.
žurnalist, -a m., časnikar, no­
vinar; žurnalizem, -zma m.,
časnikarstvo; žurnalističen,
-
čna, -o, časnikarski
žuželka, -e ž.
(
-
žel-)
žužnjati (pog.
žužnjat),
-
am;
žužnjav, -ava, -o; žužnja-
vec, -vca m.; žužnjalo, -a s.
žvečiti, -im; žvečen, -čna, -o;
žvečni tobak
žvegla ž.; žveglač, -a m.; žve-
glati (pog.
žveglat)
, -
am
žvenketati
(
žvenketat),
-
am in
-
kečem; žvenket, -eta m.
žveplo s.; žveplen, -a, -o;
žveplenka ž.; žveplati (pog.
žveplat),
-
am; del. trp. žvep-
lan, -a, -o; žvepliti (pog.
žveplit)
, -
im; žveplanje =
žvepljenje s.
žvižg, -a m.; žvižgati, -am;
žvižgav, -ava, -o; žvižga-
vec, -vca m.
žvrgoleti (pog.
žvrgo
let
in
žvrgolet
), -
im; žvrgolenje s.
žvrkljati (pog.
žvrktjat
),
-
am,
vrvrati
Na str. 170. pod geslom P e te r popravi
šempeterska v : šempetrska.